Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


student

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
Následující verze
Předchozí verze
student [2019/03/07 11:17]
jan0008
student [2020/02/24 07:43] (aktuální)
jan0008
Řádek 31: Řádek 31:
   * [[student:​studijniplan:​zapis|Zápis předmětů]]   * [[student:​studijniplan:​zapis|Zápis předmětů]]
   * [[student:​studijniplan:​predmety|Typy předmětů]]   * [[student:​studijniplan:​predmety|Typy předmětů]]
-  * [[student:​studijniplan:​kredity|Minimální počet kreditů]] 
  
 **[[student:​dorucovani|Doručování žádostí a jiných dokumentů]]**\\ **[[student:​dorucovani|Doručování žádostí a jiných dokumentů]]**\\
Řádek 38: Řádek 37:
  
 **[[student:​zadosti|Žádosti]]** **[[student:​zadosti|Žádosti]]**
-  * [[student:​zadosti:​uznanipredmetu|Žádost o uznání ​předmětů]] +  * [[student:​zadosti:​uznanipredmetu|Žádost o uznání ​zápočtů a zkoušek]] 
   * [[https://​intranet.slu.cz/​int/​opf/​studium/​studenti/​zadosti|Žádost o uznání předmětu (ERASMUS)]]   * [[https://​intranet.slu.cz/​int/​opf/​studium/​studenti/​zadosti|Žádost o uznání předmětu (ERASMUS)]]
   * [[student:​zadosti:​prerusenistudia|Žádost o přerušení studia]]   * [[student:​zadosti:​prerusenistudia|Žádost o přerušení studia]]
   * [[https://​intranet.slu.cz/​int/​opf/​studium/​studenti/​zadosti|Prohlášení o zanechání studia]]   * [[https://​intranet.slu.cz/​int/​opf/​studium/​studenti/​zadosti|Prohlášení o zanechání studia]]
   * [[student:​individualni|Žádost o povolení individuálního studijního plánu]]   * [[student:​individualni|Žádost o povolení individuálního studijního plánu]]
-  * [[student:​zadosti:​zmenaformy|Žádost o změnu formy studia]] 
   * [[https://​intranet.slu.cz/​int/​opf/​studium/​studenti/​zadosti|Žádost o zohlednění uznané doby rodičovství]]   * [[https://​intranet.slu.cz/​int/​opf/​studium/​studenti/​zadosti|Žádost o zohlednění uznané doby rodičovství]]
   * [[https://​intranet.slu.cz/​int/​opf/​studium/​studenti/​zadosti|Žádost o povolení změny zadání VKP]]   * [[https://​intranet.slu.cz/​int/​opf/​studium/​studenti/​zadosti|Žádost o povolení změny zadání VKP]]
-  * [[student:​zadosti:​prezkumrozhodnuti|Odvolání proti rozhodnutí]] 
  
 **[[student:​vyjezdy|Výjezdy do zahraničí]]** **[[student:​vyjezdy|Výjezdy do zahraničí]]**
Řádek 67: Řádek 64:
  
 **[[student:​szz|Státní závěrečné zkoušky (SZZ)]]** **[[student:​szz|Státní závěrečné zkoušky (SZZ)]]**
-  * [[student:​szz:​okruhy|Tématické okruhy SZZ]] 
-  * [[student:​szz:​terminy|Termíny SZZ]] 
-  * [[student:​szz:​prihlaska|Podání přihlášky k SZZ]] 
-  * [[student:​szz:​komise|Komise SZZ]] 
-  * [[student:​szz:​klasifikace|Průběh a hodnocení SZZ]] 
-  * [[student:​szz:​neuspechszz|Neúspěšná SZZ]] 
-  * [[student:​szz:​obory|Souběžné studium]] 
-  * [[student:​szz:​ukonceni|Ukončení studia]] 
-  * [[student:​szz:​zkousky|Zkoušky/​zápočty před zkouškovým obdobím]] 
  
 **[[https://​karty.slu.cz/​|Studentské karty]]** **[[https://​karty.slu.cz/​|Studentské karty]]**
Řádek 90: Řádek 78:
  
 **[[student:​poplatky|Poplatky za studium]]** **[[student:​poplatky|Poplatky za studium]]**
-  * [[student:​poplatky:​vymereni|Vyměření poplatku]] +
-  * [[student:​poplatky:​vymahani|Vymáhání poplatku]] ​+
 </​WRAP>​ </​WRAP>​
 <WRAP half column> <WRAP half column>
student.1551953861.txt.gz · Poslední úprava: 2019/03/07 11:17 autor: jan0008