Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


student

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
Následující verze
Předchozí verze
student [2017/09/04 08:50]
kucerova
student [2020/02/24 07:43] (aktuální)
jan0008
Řádek 4: Řádek 4:
 Manuál obsahuje tematicky uspořádaný soubor problematik,​ se kterými se studenti na fakultě často setkávají. Pokud zde některá informace chybí nebo je nejasná, je nutné se obrátit na příslušnou studijní referentku na studijním oddělení. Uvítáme také Váše podněty ke zlepšení této služby, prosíme hlaste je na <​studijni@opf.slu.cz>​ Manuál obsahuje tematicky uspořádaný soubor problematik,​ se kterými se studenti na fakultě často setkávají. Pokud zde některá informace chybí nebo je nejasná, je nutné se obrátit na příslušnou studijní referentku na studijním oddělení. Uvítáme také Váše podněty ke zlepšení této služby, prosíme hlaste je na <​studijni@opf.slu.cz>​
  
-Manuál obsahuje odkazy na [[https://intranet.slu.cz/int/opf/platne-vnitrni-normy-opf|Platné vnitřní normy OPF]]. ​+Manuál obsahuje odkazy na [[https://www.slu.cz/​opf/​cz/​vnitrnipredpisyanormyopf|Platné vnitřní normy OPF]]. ​
  
-<WRAP center tip 60%> +<WRAP center tip 100%> 
-**V souvislosti s novým Studijním a zkušebním řádem s účinnosti od 1.9.2017 se bude průběžně ​"​Manuál pro studenty" ​aktualizovat.**+**"​Manuál pro studenty" ​prochází aktálně úpravama.**
 </​WRAP>​ </​WRAP>​
 +
 +**[[https://​manualy.slu.cz/​doku.php?​id=student|Univerzitní manuál pro studenty]]**\\
  
  
Řádek 19: Řádek 21:
  
  
-**[[student:​studijniplan|Studijní a zkušební řád]]**\\+**Studijní a zkušební řád**\\ 
 +  * [[https://​www.slu.cz/​slu/​cz/​file/​cul/​ec5992fe-f681-4031-a6fa-ac92c721121c|pro studenty bakalářských a magisterských studijních programů]] 
 +  * [[https://​www.slu.cz/​slu/​cz/​file/​cul/​2fdef5bc-44ae-4bf5-80fe-149009b980c6|pro studenty dokorských studijních programů]]
  
  
-**[[student:studijniplan|Harmonogram akademického roku]]**\\+**[[https://​www.slu.cz/​opf/​cz/​harmonogrammenu|Harmonogram akademického roku]]**\\
  
 **[[student:​studijniplan|Studijní plán]]**\\ **[[student:​studijniplan|Studijní plán]]**\\
   * [[student:​studijniplan:​zapis|Zápis předmětů]]   * [[student:​studijniplan:​zapis|Zápis předmětů]]
   * [[student:​studijniplan:​predmety|Typy předmětů]]   * [[student:​studijniplan:​predmety|Typy předmětů]]
-  * [[student:​studijniplan:​kredity|Minimální počet kreditů]] 
  
 **[[student:​dorucovani|Doručování žádostí a jiných dokumentů]]**\\ **[[student:​dorucovani|Doručování žádostí a jiných dokumentů]]**\\
Řádek 34: Řádek 37:
  
 **[[student:​zadosti|Žádosti]]** **[[student:​zadosti|Žádosti]]**
-  * [[student:​zadosti:​uznanipredmetu|Žádost o uznání ​předmětů]] +  * [[student:​zadosti:​uznanipredmetu|Žádost o uznání ​zápočtů a zkoušek]] 
   * [[https://​intranet.slu.cz/​int/​opf/​studium/​studenti/​zadosti|Žádost o uznání předmětu (ERASMUS)]]   * [[https://​intranet.slu.cz/​int/​opf/​studium/​studenti/​zadosti|Žádost o uznání předmětu (ERASMUS)]]
-  * Žádost o mimořádný termín (Zápočtu/​Zkoušky) 
   * [[student:​zadosti:​prerusenistudia|Žádost o přerušení studia]]   * [[student:​zadosti:​prerusenistudia|Žádost o přerušení studia]]
   * [[https://​intranet.slu.cz/​int/​opf/​studium/​studenti/​zadosti|Prohlášení o zanechání studia]]   * [[https://​intranet.slu.cz/​int/​opf/​studium/​studenti/​zadosti|Prohlášení o zanechání studia]]
-  * [[student:zadosti:​zmenaformy|Žádost o povolení individuálního studijního plánu]] +  * [[student:individualni|Žádost o povolení individuálního studijního plánu]]
-  * [[student:​zadosti:​zmenaformy|Žádost o změnu formy studia]]+
   * [[https://​intranet.slu.cz/​int/​opf/​studium/​studenti/​zadosti|Žádost o zohlednění uznané doby rodičovství]]   * [[https://​intranet.slu.cz/​int/​opf/​studium/​studenti/​zadosti|Žádost o zohlednění uznané doby rodičovství]]
   * [[https://​intranet.slu.cz/​int/​opf/​studium/​studenti/​zadosti|Žádost o povolení změny zadání VKP]]   * [[https://​intranet.slu.cz/​int/​opf/​studium/​studenti/​zadosti|Žádost o povolení změny zadání VKP]]
-  * [[student:​zadosti:​prezkumrozhodnuti|Odvolání proti rozhodnutí]] 
  
 **[[student:​vyjezdy|Výjezdy do zahraničí]]** **[[student:​vyjezdy|Výjezdy do zahraničí]]**
Řádek 64: Řádek 64:
  
 **[[student:​szz|Státní závěrečné zkoušky (SZZ)]]** **[[student:​szz|Státní závěrečné zkoušky (SZZ)]]**
-  * [[student:​szz:​okruhy|Tématické okruhy SZZ]] 
-  * [[student:​szz:​terminy|Termíny SZZ]] 
-  * [[student:​szz:​prihlaska|Podání přihlášky k SZZ]] 
-  * [[student:​szz:​komise|Komise SZZ]] 
-  * [[student:​szz:​klasifikace|Průběh a hodnocení SZZ]] 
-  * [[student:​szz:​neuspechszz|Neúspěšná SZZ]] 
-  * [[student:​szz:​obory|Souběžné studium]] 
-  * [[student:​szz:​ukonceni|Ukončení studia]] 
-  * [[student:​szz:​zkousky|Zkoušky/​zápočty před zkouškovým obdobím]] 
  
-**[[http://uit.opf.slu.cz/dokuwiki/​sluzby:​karty|Studentské karty]]**+**[[https://karty.slu.cz/​|Studentské karty]]**
  
  
Řádek 87: Řádek 78:
  
 **[[student:​poplatky|Poplatky za studium]]** **[[student:​poplatky|Poplatky za studium]]**
-  * [[student:​poplatky:​vymereni|Vyměření poplatku]] +
-  * [[student:​poplatky:​vymerenimaterska|Mateřská dovolená z pohledu vyměřených poplatků]] +
-  * [[student:​poplatky:​vymahani|Vymáhání poplatku]] ​+
 </​WRAP>​ </​WRAP>​
 <WRAP half column> <WRAP half column>
student.1504507812.txt.gz · Poslední úprava: 2017/09/04 08:50 autor: kucerova