Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


student:zadosti

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
student:zadosti [2017/09/25 13:02]
kucerova
student:zadosti [2019/03/08 11:40] (aktuální)
jan0008
Řádek 5: Řádek 5:
 Různé studijní situace vyžadují různý formulář. Pokud pro danou situaci nenaleznete formulář žádosti, navštivte svou studijní referentku. Různé studijní situace vyžadují různý formulář. Pokud pro danou situaci nenaleznete formulář žádosti, navštivte svou studijní referentku.
  
-  ​* [[student:​zadosti:​uznanipredmetu|Uznání předmětů]]  +  * [[https://www.slu.cz/​opf/​cz/formularekestazeni|Formuláře ke stažení]] ​
-  ​* [[https://intranet.slu.cz/int/opf/studium/studenti/​zadosti|Žádost o uznání předmětu (ERASMUS)]] +
-  * [[student:​zadosti:​prerusenistudia|Žádost o přerušení studia]] +
-  * [[https://​intranet.slu.cz/​int/​opf/​studium/​studenti/​zadosti|Prohlášení o zanechání studia]] +
-  * [[student:​zadosti:​zmenaformy|Žádost o změnu formy studia]] +
-  * [[https://​intranet.slu.cz/​int/​opf/​studium/​studenti/​zadosti|Žádost o zohlednění uznané doby rodičovství]] +
-  * [[https://​intranet.slu.cz/​int/​opf/​studium/​studenti/​zadosti|Žádost o povolení změny v zadání VKP]] +
-  * [[https://​intranet.slu.cz/​int/​opf/​studium/​studenti/​zadosti|Odvolání proti rozhodnutí]]  +
-  * {{:​student:​isp.pdf|Žádost o individuální studijní plán}}+
student/zadosti.1506337321.txt.gz · Poslední úprava: 2017/09/25 13:02 autor: kucerova