Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


student:zadosti

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
Následující verze
Předchozí verze
student:zadosti [2016/10/24 10:25]
kucerova
student:zadosti [2019/03/08 11:40] (aktuální)
jan0008
Řádek 5: Řádek 5:
 Různé studijní situace vyžadují různý formulář. Pokud pro danou situaci nenaleznete formulář žádosti, navštivte svou studijní referentku. Různé studijní situace vyžadují různý formulář. Pokud pro danou situaci nenaleznete formulář žádosti, navštivte svou studijní referentku.
  
-  ​* [[student:​zadosti:​uznanipredmetu|Žádost o uznání předmětů]]  +  * [[https://www.slu.cz/​opf/​cz/​formularekestazeni|Formuláře ke stažení]] ​
-  ​* [[https://intranet.slu.cz/int/opf/studium/​studenti/​zadosti|Žádost o uznání předmětu (ERASMUS)]] +
-  * [[https://​intranet.slu.cz/int/​opf/​studium/​studenti/​zadosti|Žádost o mimořádný termín (Zápočtu/​Zkoušky)]] +
-  * [[student:​zadosti:​prerusenistudia|Žádost o přerušení studia]] +
-  * [[https://​intranet.slu.cz/​int/​opf/​studium/​studenti/​zadosti|Žádost o ukončení studia]] +
-  * [[student:​zadosti:​zmenaformy|Žádost o změnu formy studia]] +
-  * [[https://​intranet.slu.cz/​int/​opf/​studium/​studenti/​zadosti|Žádost o zohlednění uznané doby rodičovství]] +
-  * [[https://​intranet.slu.cz/​int/​opf/​studium/​studenti/​zadosti|Žádost o povolení změny zadání VKP]] +
-  * [[https://​intranet.slu.cz/​int/​opf/​studium/​studenti/​zadosti|Žádost o přezkum rozhodnutí]]  +
-  * {{:​student:​isp.pdf|Formulář pro požádání o Individuální studijní plán}}+
student/zadosti.1477297534.txt.gz · Poslední úprava: 2016/10/24 10:25 autor: kucerova