Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


student:zadosti

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Následující verze
Předchozí verze
student:zadosti [2014/05/28 14:47]
kucerova vytvořeno
student:zadosti [2019/03/08 11:40] (aktuální)
jan0008
Řádek 1: Řádek 1:
-<WRAP safety>====== Nejčastější typy žádostí ======</​WRAP>​ +<WRAP safety>​ 
-<WRAP left info 60%> +====== Žádosti ======
-Jednotlivé formuláře žádostí naleznete na <wrap download>​[[https://​intranet.slu.cz/​int/​opf/​studium/​studenti/​zadosti|Intranetu]]</​wrap>​ +
-</​WRAP>​ +
- +
-===== Podání žádosti o přezkum rozhodnutí ===== +
- +
-  * proti většině rozhodnutí má žadatel právo podat žádost o přezkum +
-  * žádost se podává do 30 dnů od převzetí zásilky  +
-  * děkan fakulty může odvolání vyhovět a své původní rozhodnutí změnit +
-  * v opačném případě předá spis k posouzení na Rektorát SU Opava +
- +
-  * rozhodnutí,​ proti nimž lze podat žádost o přezkum, nabývá právní moci po 30 dnech od převzetí  +
-  * po přezkoumání nabývá rozhodnutí rektorátu právní moci v den převzetí druhoninstančního rozhodnutí +
- +
-===== Žádosti ​o přerušení studia ​===== +
- +
-  * písemnou formou +
-  * formulář žádosti na přerušení studia: <wrap download>​[[https://​intranet.slu.cz/​int/​opf/​studium/​studenti/​zadosti|Intranetu]]</​wrap>​ +
-  * o přerušení studia rozhoduje děkan +
-  * o přerušení studia obdržíte písemné rozhodnutí,​ ve kterém je uvedena doba přerušení,​ datum a způsob vykonání opětovného zápisu po přerušení a případné další závazné podmínky pro opětovný zápis +
-  * dnem přerušení studia ztrácíte statut studenta +
- +
-  * přerušit lze pouze v případě, že jsou splněny podmínky pro postup do následujícího semestru a do následujícího akademického roku +
- +
-==== Možnosti přerušení ==== +
-  +
-  * <wrap em>​přerušení na celý akademický rok:</​wrap>​ nejpozději 10 pracovního dní před zahájením akademického roku  +
-  * <wrap em>​přerušení na semestr:</​wrap>​ nejpozději 10 pracovních dní před zahájením semestru  +
-  * po ukončení zahájení výuky lze o přerušení studia požádat pouze ze závažných (zdravotních,​ rodinných či jiných zřetelehodných) důvodů.  +
- +
-  * v případě, že Vaší žádosti bude vyhověno, se Vám studium přeruší na zbývající část aktuálního semestru plus na celý semestr následující. +
-  * maximální doba přerušení studia je 24 měsíců +
- +
-<WRAP todo> +
-**Příklad**\\ +
-**NELZE PŘERUŠIT**\\ +
-__Během studia 1. ročníku__\\ +
-__2.  a vyšší ročník__ - vyčerpaná maximální doba přerušení,​ po splnění všech předmětů,​ chybí pouze státnice, mezi jednotlivými termíny státní závěrečné zkoušky </​WRAP>​ +
- +
-<WRAP todo> +
-**Příklad**\\ +
-**LZE PŘERUŠIT**\\ +
-__1. ročník__ - ze závažných důvodů, zejména zdravotních nebo sociálních\\ +
-__2. a vyšší ročník__ - splněné podmínky pro postup do dalšího ak. r. (40 kr.), splněné podmínky pro postup do letního semestru (20 kr.), ze závažných důvodů, zejména zdravotních nebo sociálních kdykoliv během semestru\\ +
-__rodičovství__\\ +
-__neplatiči poplatků__\\ +
-</​WRAP>​ +
-  +
- +
-==== Ukončení přerušení studia ==== +
-  +
-  * v dostatečném předstihu před koncem přerušeného období je nutné, abyste fakultě sdělili svoje rozhodnutí dále pokračovat v aktivním studiu, nebo požádali o další přerušení studia.  +
-  * pokud tak neučiníte,​ budeme Vám ukončeno studium +
-  * záměr sdělte osobně na Studijním oddělení, písemně poštou nebo emailem příslušné studijní referentce +
-  * zápis předmětů provede zaměstnanec ÚIT, až po aktivaci studia po přerušení.  +
-  * v době přerušení studia je automaticky zablokován přístup k fakultním elektronickým zdrojům +
-  +
-<WRAP tip> +
-Zkrácení doby přerušení studia je možné pouze ve výjimečných případech – typicky pominutí zdravotních důvodů. Důvody vedoucí k předčasnému návratu po přerušení je třeba doložit relevantními podklady a včas podat písemně na studijní oddělení.+
 </​WRAP>​ </​WRAP>​
  
 +Různé studijní situace vyžadují různý formulář. Pokud pro danou situaci nenaleznete formulář žádosti, navštivte svou studijní referentku.
  
 +  * [[https://​www.slu.cz/​opf/​cz/​formularekestazeni|Formuláře ke stažení]] ​
student/zadosti.1401281252.txt.gz · Poslední úprava: 2014/05/28 14:47 (upraveno mimo DokuWiki)