Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


student:zadosti

Toto je starší verze dokumentu!


====== Nejčastější typy žádostí ======

Jednotlivé formuláře žádostí naleznete na Intranetu

Podání žádosti o přezkum rozhodnutí

 • proti většině rozhodnutí má žadatel právo podat žádost o přezkum
 • žádost se podává do 30 dnů od převzetí zásilky
 • děkan fakulty může odvolání vyhovět a své původní rozhodnutí změnit
 • v opačném případě předá spis k posouzení na Rektorát SU Opava
 • rozhodnutí, proti nimž lze podat žádost o přezkum, nabývá právní moci po 30 dnech od převzetí
 • po přezkoumání nabývá rozhodnutí rektorátu právní moci v den převzetí druhoninstančního rozhodnutí

Žádosti o přerušení studia

 • písemnou formou
 • formulář žádosti na přerušení studia: Intranetu
 • o přerušení studia rozhoduje děkan
 • o přerušení studia obdržíte písemné rozhodnutí, ve kterém je uvedena doba přerušení, datum a způsob vykonání opětovného zápisu po přerušení a případné další závazné podmínky pro opětovný zápis
 • dnem přerušení studia ztrácíte statut studenta
 • přerušit lze pouze v případě, že jsou splněny podmínky pro postup do následujícího semestru a do následujícího akademického roku

Možnosti přerušení

 • přerušení na celý akademický rok: nejpozději 10 pracovního dní před zahájením akademického roku
 • přerušení na semestr: nejpozději 10 pracovních dní před zahájením semestru
 • po ukončení zahájení výuky lze o přerušení studia požádat pouze ze závažných (zdravotních, rodinných či jiných zřetelehodných) důvodů.
 • v případě, že Vaší žádosti bude vyhověno, se Vám studium přeruší na zbývající část aktuálního semestru plus na celý semestr následující.
 • maximální doba přerušení studia je 24 měsíců

Příklad
NELZE PŘERUŠIT
Během studia 1. ročníku
2. a vyšší ročník - vyčerpaná maximální doba přerušení, po splnění všech předmětů, chybí pouze státnice, mezi jednotlivými termíny státní závěrečné zkoušky

Příklad
LZE PŘERUŠIT
1. ročník - ze závažných důvodů, zejména zdravotních nebo sociálních
2. a vyšší ročník - splněné podmínky pro postup do dalšího ak. r. (40 kr.), splněné podmínky pro postup do letního semestru (20 kr.), ze závažných důvodů, zejména zdravotních nebo sociálních kdykoliv během semestru
rodičovství
neplatiči poplatků

Ukončení přerušení studia

 • v dostatečném předstihu před koncem přerušeného období je nutné, abyste fakultě sdělili svoje rozhodnutí dále pokračovat v aktivním studiu, nebo požádali o další přerušení studia.
 • pokud tak neučiníte, budeme Vám ukončeno studium
 • záměr sdělte osobně na Studijním oddělení, písemně poštou nebo emailem příslušné studijní referentce
 • zápis předmětů provede zaměstnanec ÚIT, až po aktivaci studia po přerušení.
 • v době přerušení studia je automaticky zablokován přístup k fakultním elektronickým zdrojům

Zkrácení doby přerušení studia je možné pouze ve výjimečných případech – typicky pominutí zdravotních důvodů. Důvody vedoucí k předčasnému návratu po přerušení je třeba doložit relevantními podklady a včas podat písemně na studijní oddělení.

student/zadosti.1401281252.txt.gz · Poslední úprava: 2014/05/28 14:47 (upraveno mimo DokuWiki)