Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


student:zadosti:zmenaformy

Toto je starší verze dokumentu!


====== Žádost o změnu formy studia ======

Student může požádat o změnu formy studia, pokud je příslušný studijní program, studijní obor, akreditován pro různé formy studia. O změně formy studia rozhoduje děkan na základě písemné žádosti.
Pokud student splňuje podmínky pro změnu formy studia v akademickém roce, kdy byl(a) ke studiu přijat(a) do svého aktivního studia.

Na změnu formy studia není právní nárok a nemusí být povolena. V případě povolení změny formy studia je tato provedena od následujícího semestru a na vlastní riziko žadatele. Změnu formy studia nezakládá nárok na zvláštní zacházení nebo udělení následné výjimky ze Studijního a zkušebního řádu SU OPF ani z jiných předpisů upravujících studium.

O změně formy studia rozhoduje děkan na základě písemné žádosti

student/zadosti/zmenaformy.1408091531.txt.gz · Poslední úprava: 2014/08/15 10:32 (upraveno mimo DokuWiki)