Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


student:zadosti:zmenaformy

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
Následující verze
Předchozí verze
student:zadosti:zmenaformy [2014/06/04 08:37]
kucerova
— (aktuální)
Řádek 1: Řádek 1:
-<WRAP safety>​====== Žádost o změnu formy studia ======</​WRAP>​ 
- 
-<WRAP left info 60%> 
-Jednotlivé formuláře žádostí naleznete na <wrap download>​[[https://​intranet.slu.cz/​int/​opf/​studium/​studenti/​zadosti|Intranetu]]</​wrap>​ 
-</​WRAP>​ 
-\\ \\ \\ \\ \\ 
- 
-Student může požádat o <wrap em>​změnu formy studia</​wrap>,​ pokud je příslušný studijní program, studijní obor, akreditován pro různé formy studia. O změně formy studia rozhoduje děkan na základě [[https://​intranet.slu.cz/​int/​opf/​studium/​studenti/​zadosti|písemné žádosti]]. \\ 
-Pokud student splňuje podmínky pro změnu formy studia v akademickém roce, kdy byl(a) ke studiu přijat(a) do svého aktivního studia. \\ 
-Na změnu formy studia není právní nárok a nemusí být povolena. V případě povolení změny formy studia je tato provedena od následujícího semestru a na vlastní riziko žadatele. Změnu formy studia nezakládá nárok na zvláštní zacházení nebo udělení následné výjimky ze Studijního a zkušebního řádu SU OPF ani z jiných předpisů upravujících studium. 
- 
-<WRAP right tip 60%> 
-O změně formy studia rozhoduje **##​děkan##​** na základě [[https://​intranet.slu.cz/​int/​opf/​studium/​studenti/​zadosti|písemné žádosti]] 
- 
-</​WRAP>​ 
  
student/zadosti/zmenaformy.1401863849.txt.gz · Poslední úprava: 2014/06/04 08:37 (upraveno mimo DokuWiki)