Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


student:zadosti:zmenaformy

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
Následující verze
Předchozí verze
student:zadosti:zmenaformy [2017/10/20 10:14]
jurcikova
— (aktuální)
Řádek 1: Řádek 1:
-<WRAP safety> 
-====== Žádost o změnu formy studia ====== 
-</​WRAP>​ 
  
-**Dle Studijního a zkušebního řádu čl. 21 může student požádat o změnu formy studia**, pokud je příslušný studijní program, studijní obor, akreditován pro různé formy studia. O změně formy studia rozhoduje děkan na základě [[https://​intranet.slu.cz/​int/​opf/​studium/​studenti/​zadosti|písemné žádosti]]. \\ 
-Pokud student splňuje podmínky pro změnu formy studia v akademickém roce, kdy byl(a) ke studiu přijat(a) do svého aktivního studia. ​ 
-\\ 
-\\ 
-Na změnu formy studia není právní nárok a nemusí být povolena. V případě povolení změny formy studia je tato provedena od následujícího semestru a na vlastní riziko žadatele. Změnu formy studia nezakládá nárok na zvláštní zacházení nebo udělení následné výjimky ze Studijního a zkušebního řádu SU v Opavě ani z jiných předpisů upravujících studium. 
student/zadosti/zmenaformy.1508487284.txt.gz · Poslední úprava: 2017/10/20 10:14 autor: jurcikova