Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


student:zadosti:zmenaformy

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
Následující verze
Předchozí verze
student:zadosti:zmenaformy [2017/10/20 10:14]
jurcikova
student:zadosti:zmenaformy [2019/03/08 11:42]
jan0008 odstraněno
Řádek 3: Řádek 3:
 </​WRAP>​ </​WRAP>​
  
-Dle Studijního a zkušebního řádu čl. 21 může student požádat o změnu formy studia, pokud je příslušný studijní program, studijní obor, akreditován pro různé formy studia. O změně formy studia rozhoduje děkan na základě [[https://​intranet.slu.cz/​int/​opf/​studium/​studenti/​zadosti|písemné žádosti]]. \\+**Dle Studijního a zkušebního řádu čl. 21 může student požádat o změnu formy studia**, pokud je příslušný studijní program, studijní obor, akreditován pro různé formy studia. O změně formy studia rozhoduje děkan na základě [[https://​intranet.slu.cz/​int/​opf/​studium/​studenti/​zadosti|písemné žádosti]]. \\
 Pokud student splňuje podmínky pro změnu formy studia v akademickém roce, kdy byl(a) ke studiu přijat(a) do svého aktivního studia. ​ Pokud student splňuje podmínky pro změnu formy studia v akademickém roce, kdy byl(a) ke studiu přijat(a) do svého aktivního studia. ​
 \\ \\
 \\ \\
 Na změnu formy studia není právní nárok a nemusí být povolena. V případě povolení změny formy studia je tato provedena od následujícího semestru a na vlastní riziko žadatele. Změnu formy studia nezakládá nárok na zvláštní zacházení nebo udělení následné výjimky ze Studijního a zkušebního řádu SU v Opavě ani z jiných předpisů upravujících studium. Na změnu formy studia není právní nárok a nemusí být povolena. V případě povolení změny formy studia je tato provedena od následujícího semestru a na vlastní riziko žadatele. Změnu formy studia nezakládá nárok na zvláštní zacházení nebo udělení následné výjimky ze Studijního a zkušebního řádu SU v Opavě ani z jiných předpisů upravujících studium.