Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


student:zadosti:uznanipredmetu

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
student:zadosti:uznanipredmetu [2021/10/11 09:11]
jan0008
student:zadosti:uznanipredmetu [2021/10/11 09:45] (aktuální)
jan0008
Řádek 7: Řádek 7:
  
 ===== Postup ===== ===== Postup =====
 +
 +**Žádosti o uznání zápočtů a zkoušek z jiné VŠ musí student podat písemně na podatelnu na formulář [[https://​www.slu.cz/​opf/​cz/​file/​cul/​04f54992-ed40-4ca6-b3b3-bf92d423dbcb|Žádost o uznání zápočtů a zkoušek]] ke stažení** - [formát DOC]
  
   * žádost musí být vyplněna, podepsána a doručena na podatelnu OPF v Karviné, a to nejpozději do 30 dnů od začátku semestru v probíhajícím akademickém roce    * žádost musí být vyplněna, podepsána a doručena na podatelnu OPF v Karviné, a to nejpozději do 30 dnů od začátku semestru v probíhajícím akademickém roce 
-  * uznané kredity se **započítávají** nejen do celkového počtu kreditů předepsaného k absolvování studia, ale také do minimálního počtu 40 kreditů potřebných pro postup do dalšího akademického roku  ​ 
   * k žádosti musí být **doloženy** doklady o absolvovaném předmětu s uvedením jeho názvu, rozsahu, klasifikace a kreditního ohodnocení ​   * k žádosti musí být **doloženy** doklady o absolvovaném předmětu s uvedením jeho názvu, rozsahu, klasifikace a kreditního ohodnocení ​
-  * studenti si musí kódy a statuty předmětu vyplnit ze současného studia [[https://​stag.slu.cz/​portal/​studium/​isstag/​vizualizace.html|(viz. šablony studijního plánu)]] ​ 
  
-**Žádosti o uznání zápočtů a zkoušek z jiné VŠ musí student ​podat písemně na podatelnu na formulář [[https://www.slu.cz/opf/cz/file/cul/04f54992-ed40-4ca6-b3b3-bf92d423dbcb|Žádost o uznání zápočtů a zkoušek ]ke stažení** - [formát DOC]+**Žádosti o uznání zápočtů a zkoušek z SU podává ​student ​přes[[https://uit.opf.slu.cz/zadost_student|IS SU - návod]]** 
 + 
 +  * studenti si musí kódy a povinnost předmětu vyplnit ze současného studia [[https://stag.slu.cz/portal/studium/isstag/​vizualizace.html|(viz. šablony studijního plánu)]] 
  
-**Žádosti o uznání zápočtů a zkoušek z SU podává student přes [[https://​uit.opf.slu.cz/​zadost_student|IS SU - návod]] 
  
 <WRAP important 100%> <WRAP important 100%>
Řádek 24: Řádek 25:
 U předmětů absolvovaných na jiné vysoké škole musí být doložen rovněž sylabus předmětu, který musí být potvrzený studijním oddělením dané vysoké školy. U předmětů absolvovaných na jiné vysoké škole musí být doložen rovněž sylabus předmětu, který musí být potvrzený studijním oddělením dané vysoké školy.
 </​WRAP>​ </​WRAP>​
- 
  
 ===== Podmínky uznávání zápočtů a zkoušek ===== ===== Podmínky uznávání zápočtů a zkoušek =====
 +
 **V souladu s ustanovením čl. 19 odst. 4 platí tyto podmínky:​**\\ ​ **V souladu s ustanovením čl. 19 odst. 4 platí tyto podmínky:​**\\ ​
 //a) od absolvování předmětu neuběhla doba delší než 5 let,\\ //a) od absolvování předmětu neuběhla doba delší než 5 let,\\
student/zadosti/uznanipredmetu.txt · Poslední úprava: 2021/10/11 09:45 autor: jan0008