Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


student:zadosti:uznanipredmetu

Uznání předmětů, zkoušek

Uznávání předmětů je možné za podmínek čl. 19 Studijního a zkušebního řádu SU.

Postup

Žádosti o uznání zápočtů a zkoušek z jiné VŠ musí student podat písemně na podatelnu na formulář Žádost o uznání zápočtů a zkoušek ke stažení - [formát DOC]

  • žádost musí být vyplněna, podepsána a doručena na podatelnu OPF v Karviné, a to nejpozději do 30 dnů od začátku semestru v probíhajícím akademickém roce
  • k žádosti musí být doloženy doklady o absolvovaném předmětu s uvedením jeho názvu, rozsahu, klasifikace a kreditního ohodnocení

Žádosti o uznání zápočtů a zkoušek z SU podává student přesIS SU - návod

Uznané kredity se dle Studijního a zkušebního řádu s účinnosti od 1. 9. 2017 již započítávají do minimálního počtu 40 kreditů potřebných pro postup do dalšího akademického roku.

U předmětů absolvovaných na jiné vysoké škole musí být doložen rovněž sylabus předmětu, který musí být potvrzený studijním oddělením dané vysoké školy.

Podmínky uznávání zápočtů a zkoušek

V souladu s ustanovením čl. 19 odst. 4 platí tyto podmínky:
a) od absolvování předmětu neuběhla doba delší než 5 let,
b) absolvovaný předmět byl v případě zakončení zkouškou klasifikován stupněm ECTS - „A“(1) , „B“(1,5), „C“(2), „D“(2,5),
c) absolvovaný předmět byl v případě zakončení zkouškou a hodnocení čtyřstupňovou klasifikací klasifikován známkou „1“ nebo „2“.
d) kredity získané za absolvovaný předmět nebyly započteny do celkového počtu kreditů nutných pro úspěšné absolvování studia v akreditovaném studijním programu,
e) celkový počet uznaných kreditů získaných v rámci celoživotního vzdělávání nepřesahuje 60 % kreditů potřebných k řádnému ukončení studia,
f) uznáním kreditů za splněné předměty nebudou splněny požadavky státní závěrečné zkoušky ani závěrečné kvalifikační práce,
g) žádost studenta je kladně posouzena vedoucím příslušného ústavu, katedry, institutu nebo jiného pracoviště.

student/zadosti/uznanipredmetu.txt · Poslední úprava: 2021/10/11 09:45 autor: jan0008