Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


student:zadosti:prezkumrozhodnuti

Toto je starší verze dokumentu!


Podání odvolání proti rozhodnutí

  • Proti většině rozhodnutí má žadatel právo podat odvolání,
  • děkan fakulty může odvolání vyhovět a své původní rozhodnutí změnit,
  • v opačném případě předá spis k posouzení a rozhodnutí rektorovi SU v Opavě,
  • rozhodnutí, proti nimž lze podat odvolání, nabývá právní moci po 30 dnech od jeho převzetí,
  • po odvolání nabývá rozhodnutí rektorátu právní moci v den převzetí druhoinstančního rozhodnutí.

Formulář žádosti naleznete na Intranetu

student/zadosti/prezkumrozhodnuti.1486113094.txt.gz · Poslední úprava: 2017/02/03 10:11 autor: steranka