Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


student:zadosti:prezkumrozhodnuti

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
Následující verze
Předchozí verze
student:zadosti:prezkumrozhodnuti [2016/10/24 10:26]
kucerova
— (aktuální)
Řádek 1: Řádek 1:
-<WRAP safety> 
-====== Podání žádosti o přezkum rozhodnutí ====== 
-</​WRAP>​ 
- 
- 
-  * proti většině rozhodnutí má žadatel právo podat žádost o přezkum 
-  * žádost se podává do 30 dnů od převzetí zásilky ​ 
-  * děkan fakulty může odvolání vyhovět a své původní rozhodnutí změnit 
-  * v opačném případě předá spis k posouzení a rozhodnutí rektorovi SU Opava 
- 
-  * rozhodnutí,​ proti nimž lze podat žádost o přezkum, nabývá právní moci po 30 dnech od převzetí ​ 
-  * po přezkoumání nabývá rozhodnutí rektorátu právní moci v den převzetí druhoninstančního rozhodnutí 
- 
-Formulář žádosti naleznete na [[https://​intranet.slu.cz/​int/​opf/​studium/​studenti/​zadosti|Intranetu]] 
- 
  
student/zadosti/prezkumrozhodnuti.1477297580.txt.gz · Poslední úprava: 2016/10/24 10:26 autor: kucerova