Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


student:zadosti:prezkumrozhodnuti

Toto je starší verze dokumentu!


====== Podání žádosti o přezkum rozhodnutí ======

  • proti většině rozhodnutí má žadatel právo podat žádost o přezkum
  • žádost se podává do 30 dnů od převzetí zásilky
  • děkan fakulty může odvolání vyhovět a své původní rozhodnutí změnit
  • v opačném případě předá spis k posouzení a rozhodnutí rektorovi SU Opava
  • rozhodnutí, proti nimž lze podat žádost o přezkum, nabývá právní moci po 30 dnech od převzetí
  • po přezkoumání nabývá rozhodnutí rektorátu právní moci v den převzetí druhoninstančního rozhodnutí

Formulář žádosti naleznete na Intranetu

student/zadosti/prezkumrozhodnuti.1411243394.txt.gz · Poslední úprava: 2014/09/20 22:03 (upraveno mimo DokuWiki)