Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


student:zadosti:prezkumrozhodnuti

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Následující verze
Předchozí verze
student:zadosti:prezkumrozhodnuti [2014/05/28 14:53]
kucerova vytvořeno
— (aktuální)
Řádek 1: Řádek 1:
-<WRAP safety>​====== Podání žádosti o přezkum rozhodnutí ======</​WRAP>​ 
  
-<WRAP left info 60%> 
-Jednotlivé formuláře žádostí naleznete na <wrap download>​[[https://​intranet.slu.cz/​int/​opf/​studium/​studenti/​zadosti|Intranetu]]</​wrap>​ 
-</​WRAP>​ 
-\\ \\ \\ \\ \\ 
- 
-  * proti většině rozhodnutí má žadatel právo podat žádost o přezkum 
-  * žádost se podává do 30 dnů od převzetí zásilky ​ 
-  * děkan fakulty může odvolání vyhovět a své původní rozhodnutí změnit 
-  * v opačném případě předá spis k posouzení na Rektorát SU Opava 
- 
-  * rozhodnutí,​ proti nimž lze podat žádost o přezkum, nabývá právní moci po 30 dnech od převzetí ​ 
-  * po přezkoumání nabývá rozhodnutí rektorátu právní moci v den převzetí druhoninstančního rozhodnutí 
student/zadosti/prezkumrozhodnuti.1401281609.txt.gz · Poslední úprava: 2014/05/28 14:53 (upraveno mimo DokuWiki)