Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


student:zadosti:prezkumrozhodnuti

Toto je starší verze dokumentu!


====== Podání žádosti o přezkum rozhodnutí ======

Jednotlivé formuláře žádostí naleznete na Intranetu


  • proti většině rozhodnutí má žadatel právo podat žádost o přezkum
  • žádost se podává do 30 dnů od převzetí zásilky
  • děkan fakulty může odvolání vyhovět a své původní rozhodnutí změnit
  • v opačném případě předá spis k posouzení na Rektorát SU Opava
  • rozhodnutí, proti nimž lze podat žádost o přezkum, nabývá právní moci po 30 dnech od převzetí
  • po přezkoumání nabývá rozhodnutí rektorátu právní moci v den převzetí druhoninstančního rozhodnutí
student/zadosti/prezkumrozhodnuti.1401281609.txt.gz · Poslední úprava: 2014/05/28 14:53 (upraveno mimo DokuWiki)