Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


student:zadosti:prezkumrozhodnuti

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
student:zadosti:prezkumrozhodnuti [2019/03/08 11:42]
jan0008 odstraněno
— (aktuální)
Řádek 1: Řádek 1:
-<WRAP safety> 
-====== Podání odvolání proti rozhodnutí ====== 
-</​WRAP>​ 
- 
- 
-  * Proti většině rozhodnutí má žadatel právo podat odvolání, 
-  * děkan fakulty může odvolání vyhovět a své původní rozhodnutí změnit, 
-  * v opačném případě předá spis k posouzení a rozhodnutí rektorovi SU v Opavě, 
-  * rozhodnutí,​ proti nimž lze podat odvolání, nabývá právní moci po 30 dnech od jeho převzetí, 
-  * po odvolání nabývá rozhodnutí rektorátu právní moci v den převzetí druhoinstančního rozhodnutí. 
- 
-Formulář žádosti naleznete na [[https://​intranet.slu.cz/​int/​opf/​studium/​studenti/​zadosti|Intranetu]] 
- 
  
student/zadosti/prezkumrozhodnuti.1552041736.txt.gz · Poslední úprava: 2019/03/08 11:42 autor: jan0008