Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


student:zadosti:prerusenistudia

Žádosti o přerušení studia

Přerušení studia je možné za podmínek čl. 24 Studijního a zkušebního řádu SU.

Postup

 • student vyplní formulář: „Žádost o přerušení studia“
 • písemnou žádost o uznání podá student osobně na podatelnu OPF nebo zašle poštou
 • o přerušení studia rozhoduje děkan
 • o přerušení studia obdržíte písemné rozhodnutí, ve kterém je uvedena doba přerušení, datum a způsob vykonání opětovného zápisu po přerušení a případné další závazné podmínky pro opětovný zápis

Po dobu přerušení studia ztrácíte statut studenta, tj. počínaje dnem přerušení studia na Vás přecházejí povinnosti vyplývající ze zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, ve znění pozdějších předpisů (týká se prezenčních studentů)!

Důležité termíny

Žádost je nutno podat

 • Při žádosti o přerušení studia na celý akademický rok nejpozději 10 pracovních dní před zahájením akademického roku podle příslušného harmonogramu akademického roku.
 • Při žádosti o přerušení studia na jednotlivý celý semestr nejpozději 10 pracovních dní před zahájením výuky v příslušném semestru podle harmonogramu akademického roku.
 • Ze závažných důvodů, zejména zdravotních nebo sociálních, může student požádat

o přerušení studia i v průběhu semestru

Podmínky přerušení

 • přerušit lze pouze v případě, že jsou splněny podmínky pro postup do následujícího semestru a do následujícího akademického roku
 • Bližší podmínky viz čl. 24 odst. 4 Studijního a zkušebního řádu SU

Možnosti přerušení

Přerušení studia je možné buď na celý ak. rok, nebo na jednotlivý celý semestr. Maximální doba přerušení studia je 24 měsíců. Výjimkou jsou studenti, kteří přerušují studium vždy v souvislosti s těhotenstvím, porodem či rodičovstvím a to po celou uznanou dobu rodičovství.

Příklad
NELZE PŘERUŠIT
Během studia 1. ročníku
2. a vyšší ročník - vyčerpaná maximální doba přerušení, po splnění všech předmětů, chybí pouze státnice, mezi jednotlivými termíny státní závěrečné zkoušky

Příklad
LZE PŘERUŠIT
1. ročník - ze závažných důvodů, zejména zdravotních nebo sociálních
2. a vyšší ročník - splněné podmínky pro postup do dalšího ak. r. (40 kr.), splněné podmínky pro postup do letního semestru (20 kr.), ze závažných důvodů, zejména zdravotních nebo sociálních kdykoliv během semestru
rodičovství
neplatiči poplatků

Ukončení přerušení studia

 • Nejpozději 5 dnů před ukončením přerušení studia je nutné, abyste fakultě sdělili svoje rozhodnutí dále pokračovat v aktivním studiu nebo požádali o další přerušení studia.
 • Pokud tak neučiníte, bude Vám ukončeno studium.
 • Záměr sdělte osobně na studijním oddělení, písemně poštou nebo emailem příslušné studijní referentce.
 • Zápis předmětů provede zaměstnanec UIT až po aktivaci studia po přerušení.
 • V době přerušení studia je automaticky zablokován přístup k fakultním elektronickým zdrojům.

Pomine-li důvod pro přerušení studia, může student písemně požádat o ukončení přerušení studia dříve, než bylo původně stanoveno.

student/zadosti/prerusenistudia.txt · Poslední úprava: 2017/02/03 10:08 autor: steranka