Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


student:vyjezdy:cizinci

Podmínky studia cizinců

Ke studiu v českém jazyce za podmínek shodných s ostatními studenty jsou přijati cizinci, pokud:

  1. jim bylo uznáno dosažené vzdělání za vzdělání vyžadované zákonem k přijetí do daného typu studijního programu,
  2. vyhověli podmínkám stanoveným pro přijetí ke studiu pro ostatní uchazeče,
  3. úspěšně složili zkoušku z českého jazyka na některé k tomuto akreditované instituci.

Veškeré potřebné informace ohledně uznávání zahraničního studia najdete na: https://www.slu.cz/slu/cz/souznavanistudia

Studium v jazyce anglickém je zpoplatněno. Výše poplatku je v souladu vždy s platnou směrnicí rektora pro daný akademický rok.

student/vyjezdy/cizinci.txt · Poslední úprava: 2019/03/08 11:37 autor: jan0008