Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


student:vkp

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
Poslední revize Obě strany příští revize
student:vkp [2018/10/22 00:00]
kuc0001
student:vkp [2019/03/08 10:42]
jan0008
Řádek 8: Řádek 8:
  
   * [[http://​portal.gov.cz/​app/​zakony/​zakon.jsp?​page=0&​nr=111~2F1998&​rpp=15#​seznam|Zákon č. 111/1998 Sb. o vysokých školách, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen zákon) § 47 písm. b)]]   * [[http://​portal.gov.cz/​app/​zakony/​zakon.jsp?​page=0&​nr=111~2F1998&​rpp=15#​seznam|Zákon č. 111/1998 Sb. o vysokých školách, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen zákon) § 47 písm. b)]]
-  * [[https://intranet.slu.cz/int/opf/platne-vnitrni-normy-opf/pokyny-dekana/pokyny-dekana/pd-2017-07|Pokyn děkana č. 7/2017 Postup při tvorbě zadání vysokoškolských kvalifikačních prací]] ​+  * [[https://www.slu.cz/​opf/​cz/file/cul/​aadd2547-de0f-43bc-8c1d-7bf23d388251|Pokyn děkana č. 7/2017 Postup při tvorbě zadání vysokoškolských kvalifikačních prací]] ​
   * [[https://​www.slu.cz/​opf/​cz/​file/​cul/​52e81ede-1a52-440a-ad10-c1b2df7047f4|Pokyn děkana č. 7/2018 pro úpravy, zveřejňování a ukládání vysokoškolských kvalifikačních prací]]   * [[https://​www.slu.cz/​opf/​cz/​file/​cul/​52e81ede-1a52-440a-ad10-c1b2df7047f4|Pokyn děkana č. 7/2018 pro úpravy, zveřejňování a ukládání vysokoškolských kvalifikačních prací]]
-  * [[https://intranet.slu.cz/int/opf/platne-vnitrni-normy-opf/pokyny-dekana/pokyny-dekana/pd-2018-02|Pokyn děkana č. 2/2018 k organizačnímu zajištění ​stáních ​závěrečných zkoušek a jejich průběhu]]  +  * [[https://www.slu.cz/​opf/​cz/file/cul/5988023c-5342-4d43-801c-80023c89e090|Pokyn děkana č. 2/2019 Organizační zajištění ​státních ​závěrečných zkoušek a jejich průběhu]]  
-  * [[http://​www.slu.cz/​opf/​cz/​informace/​dokumenty-su-opf/​disciplinarni-rad-su-opf|Disciplinární řád pro studenty, čl. 2 odst. 1 písm. d)]]  +  * [[https://​www.slu.cz/​opf/​cz/​disciplinarnirad|Disciplinární řád pro studenty, čl. 2 odst. 1 písm. d)]]  
-  * [[http://​www.slu.cz/​slu/​cz/​studium/​studijni|Studijní a zkušební řád SU v Opavě, čl. 11]] +  * [[https://​www.slu.cz/​slu/​cz/​studijnioddelenirad|Studijní a zkušební řád SU v Opavě, čl. 11]] 
   * Sbírka mezinárodních smluv č. 142/2001, čl. 9 odst. 3   * Sbírka mezinárodních smluv č. 142/2001, čl. 9 odst. 3
  
student/vkp.txt · Poslední úprava: 2020/04/17 15:26 autor: jan0008