Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


student:vkp

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
Poslední revize Obě strany příští revize
student:vkp [2018/05/20 18:34]
mal0127
student:vkp [2018/10/22 00:00]
kuc0001
Řádek 9: Řádek 9:
   * [[http://​portal.gov.cz/​app/​zakony/​zakon.jsp?​page=0&​nr=111~2F1998&​rpp=15#​seznam|Zákon č. 111/1998 Sb. o vysokých školách, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen zákon) § 47 písm. b)]]   * [[http://​portal.gov.cz/​app/​zakony/​zakon.jsp?​page=0&​nr=111~2F1998&​rpp=15#​seznam|Zákon č. 111/1998 Sb. o vysokých školách, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen zákon) § 47 písm. b)]]
   * [[https://​intranet.slu.cz/​int/​opf/​platne-vnitrni-normy-opf/​pokyny-dekana/​pokyny-dekana/​pd-2017-07|Pokyn děkana č. 7/2017 Postup při tvorbě zadání vysokoškolských kvalifikačních prací]] ​   * [[https://​intranet.slu.cz/​int/​opf/​platne-vnitrni-normy-opf/​pokyny-dekana/​pokyny-dekana/​pd-2017-07|Pokyn děkana č. 7/2017 Postup při tvorbě zadání vysokoškolských kvalifikačních prací]] ​
-  * [[https://intranet.slu.cz/int/opf/platne-vnitrni-normy-opf/​pokyny-dekana/​pokyny-dekana|Pokyn děkana č. 7/2015 pro úpravy, zveřejňování a ukládání vysokoškolských kvalifikačních prací]]+  * [[https://www.slu.cz/​opf/​cz/​file/​cul/​52e81ede-1a52-440a-ad10-c1b2df7047f4|Pokyn děkana č. 7/2018 pro úpravy, zveřejňování a ukládání vysokoškolských kvalifikačních prací]]
   * [[https://​intranet.slu.cz/​int/​opf/​platne-vnitrni-normy-opf/​pokyny-dekana/​pokyny-dekana/​pd-2018-02|Pokyn děkana č. 2/2018 k organizačnímu zajištění stáních závěrečných zkoušek a jejich průběhu]] ​   * [[https://​intranet.slu.cz/​int/​opf/​platne-vnitrni-normy-opf/​pokyny-dekana/​pokyny-dekana/​pd-2018-02|Pokyn děkana č. 2/2018 k organizačnímu zajištění stáních závěrečných zkoušek a jejich průběhu]] ​
   * [[http://​www.slu.cz/​opf/​cz/​informace/​dokumenty-su-opf/​disciplinarni-rad-su-opf|Disciplinární řád pro studenty, čl. 2 odst. 1 písm. d)]]    * [[http://​www.slu.cz/​opf/​cz/​informace/​dokumenty-su-opf/​disciplinarni-rad-su-opf|Disciplinární řád pro studenty, čl. 2 odst. 1 písm. d)]] 
student/vkp.txt · Poslední úprava: 2019/03/08 10:42 autor: jan0008