Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


student:vkp:zvedejneni

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
Následující verze
Předchozí verze
student:vkp:zvedejneni [2014/09/02 14:02]
gongol
student:vkp:zvedejneni [2019/03/08 11:32] (aktuální)
jan0008
Řádek 1: Řádek 1:
-<WRAP safety>​====== Zveřejňování závěrečných prací ======</​WRAP>​+<WRAP safety> 
 +====== Zveřejňování závěrečných prací ====== 
 +</​WRAP>​
  
-Dle ustanovení ​Zákona ​č. 111/1998 Sb. o vysokých školách, v platném znění, ​§ 47 písm. b) platí, že **odevzdáním** Vaší práce ​**souhlasíte s jeho zveřejněním** bez ohledu na výsledek obhajoby. ​+Dle ustanovení ​§ 47 písm. b) zákona ​č. 111/1998 Sb. o vysokých školách, v platném znění, platí, že **odevzdáním Vaší práce souhlasíte s jeho zveřejněním bez ohledu na výsledek obhajoby.** 
  
-Bližší podmínky upravuje čl. 7 [[https://intranet.slu.cz/int/opf/platne-vnitrni-normy-opf/pokyny-dekana/​pokyny-dekana/​PD_2013_08_Diplomky.pdf|pokynu děkan č. 8/2013 pro úpravy, zveřejňování a ukládání ​ +Bližší podmínky upravuje čl. 7 [[https://www.slu.cz/​opf/​cz/​file/​cul/​52e81ede-1a52-440a-ad10-c1b2df7047f4|pokynu děkan č. 7/2018 pro úpravy, zveřejňování a ukládání vysokoškolských kvalifikačních prací]]
-vysokoškolských kvalifikačních prací]]+
  
 //(1) Na základě ustanovení § 47, písm. b), odst. 3 zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách ​ //(1) Na základě ustanovení § 47, písm. b), odst. 3 zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách ​
student/vkp/zvedejneni.1409659377.txt.gz · Poslední úprava: 2014/09/02 14:02 (upraveno mimo DokuWiki)