Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


student:vkp:zvedejneni

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
Následující verze
Předchozí verze
student:vkp:zvedejneni [2014/09/02 14:01]
gongol
student:vkp:zvedejneni [2019/03/08 11:32] (aktuální)
jan0008
Řádek 1: Řádek 1:
-<WRAP safety>​====== Zveřejňování závěrečných prací ======</​WRAP>​+<WRAP safety> 
 +====== Zveřejňování závěrečných prací ====== 
 +</​WRAP>​
  
-Dle ustanovení ​Zákona ​č. 111/1998 Sb. o vysokých školách, v platném znění, ​§ 47 písm. b) platí, že **odevzdáním** Vaší práce ​**souhlasíte s jeho zveřejněním** bez ohledu na výsledek obhajoby. ​+Dle ustanovení ​§ 47 písm. b) zákona ​č. 111/1998 Sb. o vysokých školách, v platném znění, platí, že **odevzdáním Vaší práce souhlasíte s jeho zveřejněním bez ohledu na výsledek obhajoby.** 
  
-Závěrečná práce je prezenčně ​zveřejňována v písemné i elektronické podobě ve studovně Univerzitní knihovny, pracoviště Karviná (příp. ve studovně Střední školy hotelnictví ​služeb a Vyšší odborné škole, Opava). ​+Bližší podmínky upravuje čl. 7 [[https://​www.slu.cz/​opf/​cz/​file/​cul/​52e81ede-1a52-440a-ad10-c1b2df7047f4|pokynu děkan č. 7/2018 pro úpravy, ​zveřejňování ​ukládání vysokoškolských kvalifikačních prací]]
  
-Pokud závěrečná práce obsahuje údaje, které podléhají utajovaným skutečnostem,​ např. obchodnímu tajemství apod., tyto údaje znečitelněte v jednom originále závěrečné práce, která je určena ke zveřejnění,​ a také je znečitelněte v elektronické podobě ve formátu pdf. +//(1) Na základě ustanovení § 47, písm. b), odst. 3 zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách ​
- +
- +
- +
-(1) Na základě ustanovení § 47, písm. b), odst. 3 zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách ​+
 a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách) platí, že odevzdáním práce autor  a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách) platí, že odevzdáním práce autor 
 souhlasí se zveřejněním své práce podle citovaného zákona, bez ohledu na výsledek obhajoby.\\ souhlasí se zveřejněním své práce podle citovaného zákona, bez ohledu na výsledek obhajoby.\\
Řádek 28: Řádek 26:
 (7) Pokud závěrečná práce obsahuje údaje, které podléhají utajovaným skutečnostem např. ​ (7) Pokud závěrečná práce obsahuje údaje, které podléhají utajovaným skutečnostem např. ​
 obchodnímu tajemství apod., tyto údaje znečitelní v jednom originále závěrečné práce, která je určena ke zveřejnění ve studovně a také je znečitelní v elektronické podobě ve formátu pdf. obchodnímu tajemství apod., tyto údaje znečitelní v jednom originále závěrečné práce, která je určena ke zveřejnění ve studovně a také je znečitelní v elektronické podobě ve formátu pdf.
- +//
student/vkp/zvedejneni.1409659289.txt.gz · Poslední úprava: 2014/09/02 14:01 (upraveno mimo DokuWiki)