Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


student:vkp:zvedejneni

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Následující verze
Předchozí verze
student:vkp:zvedejneni [2014/06/13 09:42]
kucerova vytvořeno
student:vkp:zvedejneni [2019/03/08 11:32] (aktuální)
jan0008
Řádek 1: Řádek 1:
-<WRAP safety>​====== Zveřejňování závěrečných prací ======</​WRAP>​+<WRAP safety> 
 +====== Zveřejňování závěrečných prací ====== 
 +</​WRAP>​
  
-Dle ustanovení ​Zákona ​č. 111/1998 Sb. o vysokých školách, v platném znění, ​§ 47 písm. b) platí, že **odevzdáním** Vaší práce ​**souhlasíte s jeho zveřejněním** bez ohledu na výsledek obhajoby. ​+Dle ustanovení ​§ 47 písm. b) zákona ​č. 111/1998 Sb. o vysokých školách, v platném znění, platí, že **odevzdáním Vaší práce souhlasíte s jeho zveřejněním bez ohledu na výsledek obhajoby.** 
  
-Závěrečná práce je prezenčně zveřejňována v písemné i elektronické podobě ve studovně Univerzitní knihovny, pracoviště Karviná (příp. ve studovně Střední školy hotelnictví a služeb a Vyšší odborné škole, Opava).  +Bližší ​podmínky upravuje ​čl7 [[https://​www.slu.cz/​opf/​cz/​file/​cul/​52e81ede-1a52-440a-ad10-c1b2df7047f4|pokynu děkan č. 7/2018 pro úpravy, zveřejňování ​ukládání vysokoškolských kvalifikačních prací]]
- +
-Pokud závěrečná práce obsahuje údaje, které podléhají utajovaným skutečnostem,​ napřobchodnímu tajemství apod., tyto údaje znečitelněte v jednom originále závěrečné prácekterá je určena ke zveřejnění, ​také je znečitelněte v elektronické podobě ve formátu pdf.+
  
 +//(1) Na základě ustanovení § 47, písm. b), odst. 3 zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách ​
 +a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách) platí, že odevzdáním práce autor 
 +souhlasí se zveřejněním své práce podle citovaného zákona, bez ohledu na výsledek obhajoby.\\
 +(2) Z uvedeného důvodu jsou závěrečné práce vč. posudků oponentů a včetně záznamu o průběhu ​
 +a výsledku obhajoby zveřejněny,​ a to pouze prezenčně ve studovně Univerzitní knihovny, pracoviště Karviná a ve studovně Střední školy hotelnictví a služeb a Vyšší odborné škole, Opava (dále jen SŠHS a HŠ Opava).\\
 +(3) Závěrečné práce jsou prezenčně zveřejňovány v písemné i elektronické podobě v úředních ​
 +hodinách studovny Univerzitní knihovny, pracoviště Karviná a studovny SŠHS a HŠ Opava. \\
 +(4) Žadatel o zpřístupnění závěrečné práce je povinen předložit písemnou žádost na příslušném ​
 +formuláři „Žádost o zpřístupnění závěrečné práce“ pověřenému pracovníkovi studovny Univerzitní ​
 +knihovny, pracoviště Karviná nebo pracovníkovi sekretariátu SŠHS a HŠ Opava nejméně čtyři dny 
 +předem (dle Pravidel o způsobu zveřejňování závěrečných prací Slezské univerzity v Opavě ze dne 
 +4. 10. 2006). \\
 +(5) Formulář žádosti je k dispozici ve studovně Univerzitní knihovny, pracoviště Karviná a na 
 +sekretariátě SŠHS a HŠ Opava; v elektronickém informačním panelu (vedle vrátnice v hlavní budově SU OPF); je také zpřístupněn na webových stránkách fakulty.\\
 +(6) Pokud žadatel zřad veřejnosti pořizuje rozmnoženinu,​ je povinen uhradit finanční částku ​
 +pověřenému pracovníkovi studovny Univerzitní knihovny, pracoviště Karviná nebo pracovníkovi ​
 +sekretariátu SŠHS a HŠ Opava ve výši, která je stanovena ceníkem služeb SU OPF (ceník je zveřejněn ve studovně Univerzitní knihovny, pracoviště Karviná a studovně SŠHS a HŠ Opava). Studenti SU OPF rozmnoženiny hradí kopírovací kartou vydanou fakultou. \\
 +(7) Pokud závěrečná práce obsahuje údaje, které podléhají utajovaným skutečnostem např. ​
 +obchodnímu tajemství apod., tyto údaje znečitelní v jednom originále závěrečné práce, která je určena ke zveřejnění ve studovně a také je znečitelní v elektronické podobě ve formátu pdf.
 +//
student/vkp/zvedejneni.1402645370.txt.gz · Poslední úprava: 2014/06/13 09:42 (upraveno mimo DokuWiki)