Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


student:vkp:zvedejneni

Toto je starší verze dokumentu!


====== Zveřejňování závěrečných prací ======

Dle ustanovení Zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách, v platném znění, § 47 písm. b) platí, že odevzdáním Vaší práce souhlasíte s jeho zveřejněním bez ohledu na výsledek obhajoby.

Závěrečná práce je prezenčně zveřejňována v písemné i elektronické podobě ve studovně Univerzitní knihovny, pracoviště Karviná (příp. ve studovně Střední školy hotelnictví a služeb a Vyšší odborné škole, Opava).

Pokud závěrečná práce obsahuje údaje, které podléhají utajovaným skutečnostem, např. obchodnímu tajemství apod., tyto údaje znečitelněte v jednom originále závěrečné práce, která je určena ke zveřejnění, a také je znečitelněte v elektronické podobě ve formátu pdf.

student/vkp/zvedejneni.1402645370.txt.gz · Poslední úprava: 2014/06/13 09:42 (upraveno mimo DokuWiki)