Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


student:vkp:zvedejneni

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
Poslední revize Obě strany příští revize
student:vkp:zvedejneni [2017/03/14 11:21]
kucerova
student:vkp:zvedejneni [2019/03/08 11:32]
jan0008
Řádek 5: Řádek 5:
 Dle ustanovení § 47 písm. b) zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách, v platném znění, platí, že **odevzdáním Vaší práce souhlasíte s jeho zveřejněním bez ohledu na výsledek obhajoby.** ​ Dle ustanovení § 47 písm. b) zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách, v platném znění, platí, že **odevzdáním Vaší práce souhlasíte s jeho zveřejněním bez ohledu na výsledek obhajoby.** ​
  
-Bližší podmínky upravuje čl. 7 [[https://intranet.slu.cz/int/opf/platne-vnitrni-normy-opf/pokyny-dekana/pokyny-dekana/PD-2015-07|pokynu děkan č. 7/2015 pro úpravy, zveřejňování a ukládání ​ +Bližší podmínky upravuje čl. 7 [[https://www.slu.cz/​opf/​cz/file/cul/​52e81ede-1a52-440a-ad10-c1b2df7047f4|pokynu děkan č. 7/2018 pro úpravy, zveřejňování a ukládání vysokoškolských kvalifikačních prací]]
-vysokoškolských kvalifikačních prací]]+
  
 //(1) Na základě ustanovení § 47, písm. b), odst. 3 zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách ​ //(1) Na základě ustanovení § 47, písm. b), odst. 3 zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách ​
student/vkp/zvedejneni.txt · Poslední úprava: 2020/04/17 16:08 autor: jan0008