Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


student:vkp:zvedejneni

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
Následující verze Obě strany příští revize
student:vkp:zvedejneni [2017/02/03 10:16]
steranka
student:vkp:zvedejneni [2017/03/14 11:21]
kucerova
Řádek 5: Řádek 5:
 Dle ustanovení § 47 písm. b) zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách, v platném znění, platí, že **odevzdáním Vaší práce souhlasíte s jeho zveřejněním bez ohledu na výsledek obhajoby.** ​ Dle ustanovení § 47 písm. b) zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách, v platném znění, platí, že **odevzdáním Vaší práce souhlasíte s jeho zveřejněním bez ohledu na výsledek obhajoby.** ​
  
-Bližší podmínky upravuje čl. 7 [[https://​intranet.slu.cz/​int/​opf/​platne-vnitrni-normy-opf/​pokyny-dekana/​pokyny-dekana/​PD_2013_08_Diplomky.pdf|pokynu děkan č. 7/2015 pro úpravy, zveřejňování a ukládání ​+Bližší podmínky upravuje čl. 7 [[https://​intranet.slu.cz/​int/​opf/​platne-vnitrni-normy-opf/​pokyny-dekana/​pokyny-dekana/​PD-2015-07|pokynu děkan č. 7/2015 pro úpravy, zveřejňování a ukládání ​
 vysokoškolských kvalifikačních prací]] vysokoškolských kvalifikačních prací]]
  
student/vkp/zvedejneni.txt · Poslední úprava: 2020/04/17 16:08 autor: jan0008