Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


student:vkp:zadani

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
Poslední revize Obě strany příští revize
student:vkp:zadani [2019/03/08 11:02]
jan0008
student:vkp:zadani [2020/04/17 15:39]
jan0008
Řádek 3: Řádek 3:
 </​WRAP>​ </​WRAP>​
  
-Tvorba podkladů pro zadání BP/DP se řídí: [[https://​www.slu.cz/​opf/​cz/​file/​cul/​aadd2547-de0f-43bc-8c1d-7bf23d388251|Pokyn děkana č. 7/2017 - Postup při tvorbě zadání ​vysokoškolských kvalifikačních prací]]+Tvorba podkladů pro zadání BP/DP se řídí: [[https://​www.slu.cz/​opf/​cz/​file/​cul/​972bb874-e67f-4cbc-a781-726cc507fdd1|pokynem ​děkana č. 03/2020 Postup při tvorbě zadání ​závěrečných prací ​(zveřejněno 30.03.2020)]]
  
 Týká se studentů 3. ročníku bakalářského studia a 2. ročníku navazujícího studia. ​ Týká se studentů 3. ročníku bakalářského studia a 2. ročníku navazujícího studia. ​
  
  
-Studenti ​**do 31. října** příslušného akademického roku po konzultaci s vedoucím práce vyplní v [[http://stag.slu.cz/portal|IS STAG]] podklady pro zadání BP/​DP. ​+Studenti do 31. října příslušného akademického roku po konzultaci s vedoucím práce vyplní v [[https://is.slu.cz/​|IS ​SU]] podklady pro zadání BP/DP. Návody zde:  
 +  * [[https://​uit.opf.slu.cz/​prihlaseni_zp|přihlášení k tématu v IS SU]]  
 +  * [[https://​uit.opf.slu.cz/​zadani_zp|vyplnění zadání záverečné práce]]
  
-Podklad pro zadání ​VKP obsahuje mimo jiné také rámcový obsah VKP. Tento je určen ​+Podklad pro zadání ​BP/DP obsahuje mimo jiné také rámcový obsah BP/DP. Tento je určen ​
 individuálně na základě konzultace studenta s vedoucím práce. Doporučený rámcový obsah: individuálně na základě konzultace studenta s vedoucím práce. Doporučený rámcový obsah:
   *  cíl práce,   *  cíl práce,
Řádek 18: Řádek 20:
   *  nezbytné součásti práce   *  nezbytné součásti práce
  
-Podklady pro zadání ​práce ​je možné do 31. října libovolně měnit na základě konzultací mezi studentem a vedoucím práce. Pro efektivní konzultaci s vedoucím práce je vhodné, aby si student vyplněné podklady vytiskl a vzal sebou pro případné poznámky a další úpravy. **Podklady se nikam neodevzdávají,​ ani nepodepisují** (tisk a podpisy zajišťují sekretariáty kateder a týkají se až samotného zadání práce, nikoliv podkladů)+Podklady pro zadání ​BP/DP je možné do 31. října libovolně měnit na základě konzultací mezi studentem a vedoucím práce. Pro efektivní konzultaci s vedoucím práce je vhodné, aby si student vyplněné podklady vytiskl a vzal sebou pro případné poznámky a další úpravy. **Podklady se nikam neodevzdávají,​ ani nepodepisují** (tisk a podpisy zajišťují sekretariáty kateder a týkají se až samotného zadání práce, nikoliv podkladů).
  
 **Od 1. prosince** příslušného akademického roku si studenti na sekretariátě příslušné katedry (dle vedoucího práce) **vyzvednou dva kusy zadání BP/DP** a opatří je svými podpisy. Zadání práce je součástí vázaného výtisku BP/DP (zadání nestačí do práce pouze vložit). **Od 1. prosince** příslušného akademického roku si studenti na sekretariátě příslušné katedry (dle vedoucího práce) **vyzvednou dva kusy zadání BP/DP** a opatří je svými podpisy. Zadání práce je součástí vázaného výtisku BP/DP (zadání nestačí do práce pouze vložit).
  
 <WRAP center important 100%> <WRAP center important 100%>
-Student je povinen se za účelem vyzvednutí zadání dostavit **osobně** na sekretariát příslušné katedry. Vyzvednutí zadání je **podmínkou udělení zápočtu z předmětu Seminář k bakalářské práci**. ​+Student je povinen se za účelem vyzvednutí zadání dostavit **osobně** na sekretariát příslušné katedry. Vyzvednutí zadání je **podmínkou udělení zápočtu z předmětu Seminář k bakalářské/​diplomové ​práci**. ​
 </​WRAP>​ </​WRAP>​
    
-Zadání práce lze **změnit pouze v případě závažných okolností**,​ jež musí být řádně uvedeny v žádosti. Formulář Žádost o změnu zadání ​VKP je vystaven na [[https://​intranet.slu.cz/​int/​opf/​studium/​studenti/​zadosti|Žádost o změnu zadání ​VKP]] .+Zadání práce lze **změnit pouze v případě závažných okolností**,​ jež musí být řádně uvedeny v žádosti. Formulář Žádost o změnu zadání ​BP/DP je vystaven na [[https://​intranet.slu.cz/​int/​opf/​studium/​studenti/​zadosti|Žádost o změnu zadání ​BP/DP]] .
  
student/vkp/zadani.txt · Poslední úprava: 2020/05/20 13:26 autor: jan0008