Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


student:vkp:zadani

Tvorba podkladů pro zadání BP/DP

Tvorba podkladů pro zadání BP/DP se řídí: Pokyn děkana č. 7/2017 - Postup při tvorbě zadání vysokoškolských kvalifikačních prací

Týká se studentů 3. ročníku bakalářského studia a 2. ročníku navazujícího studia.

Studenti do 31. října příslušného akademického roku po konzultaci s vedoucím práce vyplní v IS STAG podklady pro zadání BP/DP.

Podklad pro zadání VKP obsahuje mimo jiné také rámcový obsah VKP. Tento je určen individuálně na základě konzultace studenta s vedoucím práce. Doporučený rámcový obsah:

  • cíl práce,
  • výzkumný problém (oblasti),
  • volba metodiky a dat,
  • postup práce,
  • nezbytné součásti práce

Podklady pro zadání práce je možné do 31. října libovolně měnit na základě konzultací mezi studentem a vedoucím práce. Pro efektivní konzultaci s vedoucím práce je vhodné, aby si student vyplněné podklady vytiskl a vzal sebou pro případné poznámky a další úpravy. Podklady se nikam neodevzdávají, ani nepodepisují (tisk a podpisy zajišťují sekretariáty kateder a týkají se až samotného zadání práce, nikoliv podkladů)

Od 1. prosince příslušného akademického roku si studenti na sekretariátě příslušné katedry (dle vedoucího práce) vyzvednou dva kusy zadání BP/DP a opatří je svými podpisy. Zadání práce je součástí vázaného výtisku BP/DP (zadání nestačí do práce pouze vložit).

Student je povinen se za účelem vyzvednutí zadání dostavit osobně na sekretariát příslušné katedry. Vyzvednutí zadání je podmínkou udělení zápočtu z předmětu Seminář k bakalářské práci.

Zadání práce lze změnit pouze v případě závažných okolností, jež musí být řádně uvedeny v žádosti. Formulář Žádost o změnu zadání VKP je vystaven na Žádost o změnu zadání VKP .

student/vkp/zadani.txt · Poslední úprava: 2019/03/08 11:02 autor: jan0008