Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


student:vkp:zadani

Tvorba podkladů pro zadání BP/DP

Tvorba podkladů pro zadání BP/DP se řídí: pokynem děkana č. 2/2022 Postup při tvorbě zadání závěrečných prací (zveřejněno 28.3.2022)

Týká se studentů 3. ročníku bakalářského studia a 2. ročníku navazujícího studia.

Studenti do 31. října příslušného akademického roku po konzultaci s vedoucím práce vyplní v IS SU podklady pro zadání BP/DP. Návody zde:

Podklad pro zadání BP/DP obsahuje mimo jiné také rámcový obsah BP/DP. Tento je určen individuálně na základě konzultace studenta s vedoucím práce. Doporučený rámcový obsah:

  • cíl práce,
  • výzkumný problém (oblasti),
  • volba metodiky a dat,
  • postup práce,
  • nezbytné součásti práce

Podklady pro zadání BP/DP je možné do 31. října libovolně měnit na základě konzultací mezi studentem a vedoucím práce. Pro efektivní konzultaci s vedoucím práce je vhodné, aby si student vyplněné podklady vytiskl a vzal sebou pro případné poznámky a další úpravy. Podklady se nikam neodevzdávají, ani nepodepisují (tisk a podpisy zajišťují sekretariáty kateder a týkají se až samotného zadání práce, nikoliv podkladů).

Od 1. prosince příslušného akademického roku si studenti na sekretariátě příslušné katedry (dle vedoucího práce) vyzvednou dva kusy zadání BP/DP a opatří je svými podpisy. Zadání práce je součástí vázaného výtisku BP/DP (zadání nestačí do práce pouze vložit).

Student je povinen se za účelem vyzvednutí zadání dostavit osobně na sekretariát příslušné katedry. Vyzvednutí zadání je podmínkou udělení zápočtu z předmětu Seminář k bakalářské/diplomové práci.

Zadání práce lze změnit pouze v případě závažných okolností, jež musí být řádně uvedeny v žádosti.

student/vkp/zadani.txt · Poslední úprava: 2022/04/04 16:12 autor: jan0008