Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


student:vkp:ukladani

Toto je starší verze dokumentu!


Kontrola plagiátorství

Závěrečné kvalifikační práce studentů SU OPF se ukládají dle Směrnice rektora č. 20/2015 - Spisový řád Slezské univerzity v Opavě.

Nejzávažnějším porušením pravidel psaní závěrečné, resp. jakékoliv práce (a vůbec největším prohřeškem v akademickém prostředí) je plagiátorství.

Plagiát je definován jako zaviněné uvedení cizího textu většího rozsahu v písemné práci vypracované v souladu s podmínkami příslušného studijního plánu při ukončení předmětu nebo studia, aniž by bylo příslušné místo patřičně označeno, a aniž by byl výslovně citován zdroj.

Uložením práce v IS SU dochází k jejich kontrole (tučně) v systému Theses. Vedoucí závěrečných prací jsou povinni zjistit výsledky této kontroly a v případě podezření z plagiátorství mají povinnost podat podnět děkanovi k zahájení disciplinárního řízení s příslušným studentem.

Disciplinární komise fakulty postupuje podle Disciplinárního řádu pro studenty a výsledkem projednávání plagiátorství může být i bezpodmínečné vyloučení ze studia.

student/vkp/ukladani.1587132029.txt.gz · Poslední úprava: 2020/04/17 16:00 autor: jan0008