Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


student:vkp:ukladani

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
Následující verze
Předchozí verze
student:vkp:ukladani [2014/09/02 14:12]
gongol
student:vkp:ukladani [2019/03/08 11:33] (aktuální)
jan0008
Řádek 1: Řádek 1:
-<WRAP safety>​====== ​Ukládání závěrečných prací ​======</​WRAP>​+<WRAP safety> 
 +====== ​Kontrola plagiátorství ​====== 
 +</​WRAP>​
  
-Závěrečné kvalifikační práce studentů SU OPF se ukládají dle Směrnice rektora č. 8/2014 - Spisový řád Slezské univerzity v Opavě.+Závěrečné kvalifikační práce studentů SU OPF se ukládají dle Směrnice rektora č. 20/2015 - Spisový řád Slezské univerzity v Opavě
 + 
 +Nejzávažnějším porušením pravidel psaní závěrečné,​ resp. jakékoliv práce (a vůbec největším prohřeškem v akademickém prostředí) je plagiátorství.  
 +<WRAP center info 100%> 
 +Plagiát je definován jako zaviněné uvedení cizího textu většího rozsahu v písemné práci vypracované v souladu s podmínkami příslušného studijního plánu při ukončení předmětu nebo studia, aniž by bylo příslušné místo patřičně označeno, a aniž by byl výslovně citován zdroj. 
 +</​WRAP>​ 
 +  
 +Uložením práce v IS/STAG dochází k jejich **automatické kontrole** v systému Theses. Vedoucí závěrečných prací jsou povinni zjistit výsledky této kontroly a v případě podezření z plagiátorství mají povinnost podat podnět děkanovi k zahájení disciplinárního řízení s příslušným studentem.\\  
 + 
 +Disciplinární komise fakulty postupuje podle [[https://​www.slu.cz/​opf/​cz/​disciplinarnirad|Disciplinárního řádu]] pro studenty a výsledkem projednávání plagiátorství může být i bezpodmínečné vyloučení ze studia.
  
  
student/vkp/ukladani.1409659957.txt.gz · Poslední úprava: 2014/09/02 14:12 (upraveno mimo DokuWiki)