Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


student:vkp:ukladani

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Následující verze
Předchozí verze
student:vkp:ukladani [2014/06/13 09:45]
kucerova vytvořeno
student:vkp:ukladani [2019/03/08 11:33] (aktuální)
jan0008
Řádek 1: Řádek 1:
-<WRAP safety>​====== ​Ukládání závěrečných prací ​======</​WRAP>​+<WRAP safety> 
 +====== ​Kontrola plagiátorství ​====== 
 +</​WRAP>​
  
-Závěrečné kvalifikační práce studentů SU OPF **se ukládají dle Směrnice rektora** č. 8/2014 - Spisový řád Slezské univerzity v Opavě.+Závěrečné kvalifikační práce studentů SU OPF se ukládají dle Směrnice rektora č. 20/2015 - Spisový řád Slezské univerzity v Opavě.
  
-**Nejzávažnějším porušením pravidel** psaní závěrečné práce (a vůbec největším prohřeškem v akademickém prostředí) ​<wrap em>je plagiátorství<​/wrap>, tjkrádež a podvodné ​isvojení si cizího duševního vlastnictví+Nejzávažnějším porušením pravidel psaní závěrečné, resp. jakékoliv ​práce (a vůbec největším prohřeškem v akademickém prostředí) je plagiátorství.  
 +<WRAP center info 100%> 
 +Plagiát je definován jako zaviněné uvedení cizího textu většího rozsahu v písemné práci vypracované v souladu s podmínkami příslušného studijního plánu při ukončení předmětu nebo studiaaniž by bylo příslušné místo patřičně označeno, a aniž by byl výslovně citován zdroj. 
 +</​WRAP>​ 
 +  
 +Uložením práce v IS/STAG dochází k jejich **automatické kontrole** v systému Theses. Vedoucí závěrečných prací jsou povinni zjistit výsledky této kontroly ​ípadě podezření z plagiátorství mají povinnost podat podnět děkanovi k zahájení disciplinárního řízení s příslušným studentem.\\ 
  
-Z podstaty věci je plagiátorství ​vždycky chápáno jako úmyslně spáchaný ​čin. Seznamte se podrobně ve vlastním zájmu s definicí plagiátu+Disciplinární komise fakulty postupuje podle [[https://​www.slu.cz/​opf/​cz/​disciplinarnirad|Disciplinárního řádu]] pro studenty a výsledkem projednávání ​plagiátorství ​že být i bezpodmínečné vyloučení ze studia.
  
-Vedoucí závěrečných prací jsou povinni kontrolovat dodržení těchto pravidel a v případě podezření na jejich porušení mají povinnost podat podnět děkanovi k zahájení disciplinárního řízení s příslušným studentem. ​ 
- 
-Disciplinární komise fakulty postupuje podle Disciplinárního řádu pro studenty a výsledkem projednávání plagiátorství může být i bezpodmínečné vyloučení ze studia. 
  
student/vkp/ukladani.1402645520.txt.gz · Poslední úprava: 2014/06/13 09:45 (upraveno mimo DokuWiki)