Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


student:vkp:ukladani

Toto je starší verze dokumentu!


====== Ukládání závěrečných prací ======

Závěrečné kvalifikační práce studentů SU OPF se ukládají dle Směrnice rektora č. 8/2014 - Spisový řád Slezské univerzity v Opavě.

Nejzávažnějším porušením pravidel psaní závěrečné práce (a vůbec největším prohřeškem v akademickém prostředí) je plagiátorství, tj. krádež a podvodné přisvojení si cizího duševního vlastnictví.

Z podstaty věci je plagiátorství vždycky chápáno jako úmyslně spáchaný čin. Seznamte se podrobně ve vlastním zájmu s definicí plagiátu.

Vedoucí závěrečných prací jsou povinni kontrolovat dodržení těchto pravidel a v případě podezření na jejich porušení mají povinnost podat podnět děkanovi k zahájení disciplinárního řízení s příslušným studentem.

Disciplinární komise fakulty postupuje podle Disciplinárního řádu pro studenty a výsledkem projednávání plagiátorství může být i bezpodmínečné vyloučení ze studia.

student/vkp/ukladani.1402645520.txt.gz · Poslední úprava: 2014/06/13 09:45 (upraveno mimo DokuWiki)