Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


student:vkp:ukladani

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
Následující verze
Předchozí verze
student:vkp:ukladani [2016/10/24 10:23]
kucerova
student:vkp:ukladani [2019/03/08 11:33]
jan0008
Řádek 3: Řádek 3:
 </​WRAP>​ </​WRAP>​
  
-Závěrečné kvalifikační práce studentů SU OPF se ukládají dle Směrnice rektora č. 8/2014 - Spisový řád Slezské univerzity v Opavě.+Závěrečné kvalifikační práce studentů SU OPF se ukládají dle Směrnice rektora č. 20/2015 - Spisový řád Slezské univerzity v Opavě.
  
 Nejzávažnějším porušením pravidel psaní závěrečné,​ resp. jakékoliv práce (a vůbec největším prohřeškem v akademickém prostředí) je plagiátorství. ​ Nejzávažnějším porušením pravidel psaní závěrečné,​ resp. jakékoliv práce (a vůbec největším prohřeškem v akademickém prostředí) je plagiátorství. ​
Řádek 12: Řádek 12:
 Uložením práce v IS/STAG dochází k jejich **automatické kontrole** v systému Theses. Vedoucí závěrečných prací jsou povinni zjistit výsledky této kontroly a v případě podezření z plagiátorství mají povinnost podat podnět děkanovi k zahájení disciplinárního řízení s příslušným studentem.\\ ​ Uložením práce v IS/STAG dochází k jejich **automatické kontrole** v systému Theses. Vedoucí závěrečných prací jsou povinni zjistit výsledky této kontroly a v případě podezření z plagiátorství mají povinnost podat podnět děkanovi k zahájení disciplinárního řízení s příslušným studentem.\\ ​
  
-Disciplinární komise fakulty postupuje podle [[http://​www.slu.cz/​opf/​cz/​informace/​dokumenty-su-opf/​disciplinarni-rad-su-opf|Disciplinárního řádu]] pro studenty a výsledkem projednávání plagiátorství může být i bezpodmínečné vyloučení ze studia.+Disciplinární komise fakulty postupuje podle [[https://​www.slu.cz/​opf/​cz/​disciplinarnirad|Disciplinárního řádu]] pro studenty a výsledkem projednávání plagiátorství může být i bezpodmínečné vyloučení ze studia.
  
  
student/vkp/ukladani.txt · Poslední úprava: 2019/03/08 11:33 autor: jan0008