Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


student:vkp:tema

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
student:vkp:tema [2020/04/17 15:27]
jan0008
student:vkp:tema [2020/04/23 13:18]
jan0008
Řádek 16: Řádek 16:
 {{ :​student:​op:​karierni_portal-administrace.jpg?​direct&​300 |}} {{ :​student:​op:​karierni_portal-administrace.jpg?​direct&​300 |}}
  
-  * Přesný název práce: do 31. října příslušného akademického roku vyplní student po konzultaci s vedoucím práce finální název práce do [[http://​stag.slu.cz/​portal|IS ​STAG]]+  * Přesný název práce: do 31. října příslušného akademického roku vyplní student po konzultaci s vedoucím práce finální název práce do [[http://​stag.slu.cz/​portal|IS ​SU]]
  
 <WRAP center important 100%> <WRAP center important 100%>
 Pokud student nenalezne v rámci [[student:​vkp:​tema:​tematikon|Tematikon]]u téma odpovídající jeho oboru a jeho  Pokud student nenalezne v rámci [[student:​vkp:​tema:​tematikon|Tematikon]]u téma odpovídající jeho oboru a jeho 
 oborovému zaměření,​ může v termínu uvedeném v odstavci 1 s vedoucím práce individuálně ​ oborovému zaměření,​ může v termínu uvedeném v odstavci 1 s vedoucím práce individuálně ​
-dohodnout vlastní téma VKP+dohodnout vlastní téma záverečné práce BP/DP
  
 Toto téma vloží vedoucí práce do Tematikonu a požádá o jeho schválení ​ Toto téma vloží vedoucí práce do Tematikonu a požádá o jeho schválení ​
student/vkp/tema.txt · Poslední úprava: 2020/04/23 13:18 autor: jan0008