Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


student:vkp:tema:tematikon:vypis

Výpis témat

Přehled všech témat

(zobrazuje všechna témata, k nimž systém umožňuje přístup dle práv přihlášeného uživatele) =

  • témata, jichž je přihlášený uživatel tvůrcem
  • témata, jichž je přihlášený uživatel vedoucím práce
  • témata všech ostatních, která jsou označena jako dostupná, případně částečně dostupná (tyto je možné v sekci „Rezervace témat“ rezervovat studenty
  • sekretářka a vedoucí katedry vidí navíc všechna témata ostatních členů katedry ← v přípravě

Schvalování témat

(zobrazuje garantům studijních oborů všechna témata, kde je přihlášený uživatel garantem studijního oboru) =

  • po kliknutí na ikonku schvalování dojde k zobrazení přehledu všech studijních oborů, které vedoucí práce zvolil pro téma, garant má možnost u oborů, které garantuje, provést rozhodnutí zda studijní obor pro dané téma schvaluje, připomínkuje či zamítá (ke všem rozhodnutím je možnost dopsat komentář)
  • o veškerých rozhodnutích garanta je automaticky emailem informován vedoucí práce

Moje témata

(zobrazuje všechna, kde je přihlášený uživatel tvůrce práce, nebo je přiřazen jako vedoucí) =

Rezervace témat

(zobrazuje všechna dostupná a částečně dostupná témata)

  • v této sekci jsou zobrazeny témata všech, která si dle studijního oboru téma můžou přihlášení studenti rezervovat)
Možnosti
  • při zobrazení témat je vždy dostupný filtr, jehož pomocí je možné omezit výpis témat tak aby vyhovoval vašemu požadavku
  • rezervací téma dojde ke kontaktování vedoucího práce, kdy systém automaticky zašle informaci o rezervaci. Následuje komunikace e-mailem mezi vedoucím práce a studentem, kdy si můžou dohodnout schůzku, případně ihned zamítnout spolupráci, apod. Dalším krokem je buď zrušení rezervaci v případě nedohodnutí se kantora se studentem, nebo přiřazení téma studentovi, v případě dohodnuté spolupráce. V obou případech systém taktéž zašle informaci o změně studentovi.

=> Zpět na úvod manuálu <=

student/vkp/tema/tematikon/vypis.txt · Poslední úprava: 2017/09/07 09:16 autor: jancar