Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


student:vkp:tema:tematikon:vkladani

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
student:vkp:tema:tematikon:vkladani [2017/07/11 13:56]
jancar
student:vkp:tema:tematikon:vkladani [2017/09/07 09:15] (aktuální)
jancar
Řádek 1: Řádek 1:
-= Vkládání témat do Tematikonu =+<WRAP SAFETY manuál>​ 
 +====== Vkládání témat do Tematikonu ====== 
 +</​WRAP>​
  
-**[[student:​vkp:​tema:​tematikon| ​=> Zpět na úvod manuálu <=]]**+=== Vkládání ===
  
-=== Vkládání ​témat ​===+  * zvolit položku menu Vložení nových ​témat
  
- - zvolit položku menu Vložení nových témat+=== Položky téma ===
  
-== Položky téma ==+  * typ práce (workmode) 
 +    * __jedinečný__ - typ je určen pro jedinečné práce, tedy téma pro 1 studenta 
 +    * __samostatný__ - typ je určen pro větší počet prací, kdy jednotliví studenti pracují ''​samostatně''​ na stejném (podobném) tématu <​del>​(zde je vždy nutné vložit počet témat, tedy počet pro kolik studentů bude dané téma vloženo)</​del>​ 
 +  * druh práce 
 +    * bakalářská 
 +    * diplomová (pro studenty navazujícího studia) 
 +    * disertační 
 +  * akademický rok 
 +    * nutno zvolit akademický rok, aktuální je přednostně zvolen 
 +  * vedoucí práce (možnost výběru osoby vedoucího práce) - nabídka je ovlivněna dle role přihlášeného uživatele:  
 +    * ''​zaměstnanec'',​ ''​prezenční doktorand'' ​výběr sám sebe 
 +    * ''​sekretářka'' ​<​del>​výběr vyučujících na katedře</​del>​ všichni vyučující 
 +    * ''​administrátor''​ = všichni vyučující 
 +  * oponent - položka pro vložení jména oponenta práce [vkládat jméno a příjmení] 
 +  * název téma - položka pro název tématu, název je možné posléze upravit, ovšem pouze pokud je téma ve stavu koncept 
 +  * studijní obory - možnost zvolit studijní obor - slouží k omezení skupiny studentů pro které je téma určeno, formulář umožňuje interaktivní vyhledávání (vložte část slova v názvu oboru, část příjmení garanta, formu či typ studia apod) 
 +  * termín dokončení - volitelná položka, upřesňující do kdy by měla být práce vyhotovena, může ovlivnit např. firma, která se podílí na tvorbě téma 
 +  * firma - možnost zvolit spolupracující firmu (není-li firma v nabídce, firmu musí prozatím vložit nejdříve administrátor) 
 +  * vědní obor - definice vědního oboru dané práce - slouží k upřesnění oblasti, které se téma věnuje [vkládat název vědního oboru] 
 +  * klíčová slova - klíčová slova jsou slova, které charakterizují - doplňují popis tématu [vkládat jednotlivá slova oddělená čárkou] 
 +  * anotace - anotace téma 
 +  * poznámka - poznámka, která charakterizuje - doplňuje popis tématu
  
-  - typ práce (workmode) +=== Doporučení ===
-    - __jedinečný__ - typ je určen pro jedinečné práce, tedy téma pro 1 studenta +
-    - __samostatný__ - typ je určen pro větší počet prací, kdy jednotliví studenti pracují ''​samostatně''​ na stejném (podobném) tématu <​del>​(zde je vždy nutné vložit počet témat, tedy počet pro kolik studentů bude dané téma vloženo)</​del>​ +
-  - druh práce +
-    - bakalářská +
-    - diplomová (pro studenty navazujícího studia) +
-    - disertační +
-  - akademický rok +
-    - nutno zvolit akademický rok, aktuální je přednostně zvolen +
-  - vedoucí práce (možnost výběru osoby vedoucího práce) - nabídka je ovlivněna dle role přihlášeného uživatele:  +
-    - ''​zaměstnanec'',​ ''​prezenční doktorand'' ​výběr sám sebe +
-    - ''​sekretářka'' ​<​del>​výběr vyučujících na katedře</​del>​ všichni vyučující +
-    - ''​administrátor'' ​všichni vyučující +
-  - oponent - položka pro vložení jména oponenta práce [vkládat jméno a příjmení] +
-  - název téma - položka pro název tématu, název je možné posléze upravit, ovšem pouze pokud je téma ve stavu koncept +
-  - studijní obory - možnost zvolit studijní obor - slouží k omezení skupiny studentů pro které je téma určeno, formulář umožňuje interaktivní vyhledávání (vložte část slova v názvu oboru, část příjmení garanta, formu či typ studia apod) +
-  - termín dokončení - volitelná položka, upřesňující do kdy by měla být práce vyhotovena, může ovlivnit např. firma, která se podílí na tvorbě téma +
-  - firma - možnost zvolit spolupracující firmu (není-li firma v nabídce, firmu musí prozatím vložit nejdříve administrátor) +
-  - vědní obor - definice vědního oboru dané práce - slouží k upřesnění oblasti, které se téma věnuje [vkládat název vědního oboru] +
-  - klíčová slova - klíčová slova jsou slova, které charakterizují - doplňují popis tématu [vkládat jednotlivá slova oddělená čárkou] +
-  - anotace - anotace téma +
-  - poznámka - poznámka, která charakterizuje - doplňuje popis tématu +
- +
-== Doporučení ​==+
  
 Důležitá informace pro zveřejnění téma po přidání ​ Důležitá informace pro zveřejnění téma po přidání ​
-  ​téma je nutné pro zveřejnění studentům nechat schválit garantem, který vyslovením souhlasu s daným studijním oborem automaticky vystavuje téma studentům schváleného studijního oboru  +  ​téma je nutné pro zveřejnění studentům nechat schválit garantem, který vyslovením souhlasu s daným studijním oborem automaticky vystavuje téma studentům schváleného studijního oboru  
-  ​pokud zůstane ve stavu koncept téma se studentům nezobrazí. Stav téma koncept znamená, že téma je vloženo do systému a je považováno za neschválené,​ je možné jej bez problému upravovat - až je tvůrce téma spokojen, klikne v přehledu témat na tlačítko vystavit ke schválení a téma bude po schválení garantem na základě kritérii nabízeno studentům.+  ​pokud zůstane ve stavu koncept téma se studentům nezobrazí. Stav téma koncept znamená, že téma je vloženo do systému a je považováno za neschválené,​ je možné jej bez problému upravovat - až je tvůrce téma spokojen, klikne v přehledu témat na tlačítko vystavit ke schválení a téma bude po schválení garantem na základě kritérii nabízeno studentům. 
 + 
 +---- 
  
 **[[student:​vkp:​tema:​tematikon| => Zpět na úvod manuálu <=]]** **[[student:​vkp:​tema:​tematikon| => Zpět na úvod manuálu <=]]**
student/vkp/tema/tematikon/vkladani.1499774197.txt.gz · Poslední úprava: 2017/07/11 13:56 autor: jancar