Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


student:vkp:tema:tematikon:vkladani

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
Následující verze
Předchozí verze
student:vkp:tema:tematikon:vkladani [2017/07/11 13:47]
jancar
student:vkp:tema:tematikon:vkladani [2017/09/07 09:15] (aktuální)
jancar
Řádek 1: Řádek 1:
-= Vkládání témat do Tematikonu =+<WRAP SAFETY manuál>​ 
 +====== Vkládání témat do Tematikonu ====== 
 +</​WRAP>​
  
-**[[student:​vkp:​tema:​tematikon| ​=> Zpět na úvod manuálu <=]]**+=== Vkládání ===
  
-== Vkládání témat == +  * zvolit položku menu Vložení nových témat
- +
- ​- ​zvolit položku menu Vložení nových témat+
  
 === Položky téma === === Položky téma ===
  
- ​- ​typ práce (workmode) +  * typ práce (workmode) 
-   - __jedinečný__ - typ je určen pro jedinečné práce, tedy téma pro 1 studenta +    ​* ​__jedinečný__ - typ je určen pro jedinečné práce, tedy téma pro 1 studenta 
-   - __samostatný__ - typ je určen pro větší počet prací, kdy jednotliví studenti pracují ''​samostatně''​ na stejném (podobném) tématu <​del>​(zde je vždy nutné vložit počet témat, tedy počet pro kolik studentů bude dané téma vloženo)</​del>​ +    ​* ​__samostatný__ - typ je určen pro větší počet prací, kdy jednotliví studenti pracují ''​samostatně''​ na stejném (podobném) tématu <​del>​(zde je vždy nutné vložit počet témat, tedy počet pro kolik studentů bude dané téma vloženo)</​del>​ 
-  ​vedoucí práce (možnost výběru osoby vedoucího práce) +  ​* druh práce 
-  ​- nabídka dle rolí:  +    * bakalářská 
-    ​''​zaměstnanec'',​ ''​prezenční doktorand''​ = výběr sám sebe +    * diplomová (pro studenty navazujícího studia) 
-    ​''​sekretářka''​ = <​del>​výběr vyučujících na katedře</​del>​ všichni vyučující +    * disertační 
-    ​''​administrátor''​ = všichni vyučující +  * akademický rok 
-  ​oponent - položka pro vložení jména oponenta práce [vkládat jméno a příjmení] +    * nutno zvolit akademický rok, aktuální je přednostně zvolen 
-  ​název - položka pro název tématu, název je možné posléze upravit, ovšem pouze pokud je téma ve stavu koncept +  * vedoucí práce (možnost výběru osoby vedoucího práce) - nabídka ​je ovlivněna ​dle role přihlášeného uživatele:  
-  ​- vědní obor - definice vědního oboru dané práce - slouží k upřesnění oblasti, které se téma věnuje [vkládat název vědního oboru] +    ​''​zaměstnanec'',​ ''​prezenční doktorand''​ = výběr sám sebe 
-  - typ práce - možnost zvolit typ práce odpovídající typu studia - slouží k omezení skupiny studentů pro které je téma určeno +    ​''​sekretářka''​ = <​del>​výběr vyučujících na katedře</​del>​ všichni vyučující 
-  - studijní ​obor - možnost zvolit studijní obor - slouží k omezení skupiny studentů pro které je téma určeno +    ​''​administrátor''​ = všichni vyučující 
-  - dostupný od - možnost vybrat datum od kterého bude téma nabízenopřed tímto datem nebude ​téma zobrazeno +  ​oponent - položka pro vložení jména oponenta práce [vkládat jméno a příjmení] 
-  ​- dostupný do - možnost ​vybrat datum do kterého bude téma nabízenopo tomto datu dojde automaticky ke skrytí téma +  ​název ​téma - položka pro název tématu, název je možné posléze upravit, ovšem pouze pokud je téma ve stavu koncept 
-  - dokončit do - upřesňuje datum do kterého musí být téma vypracováno +  ​studijní ​obory - možnost zvolit studijní obor - slouží k omezení skupiny studentů pro které je téma určeno, formulář umožňuje interaktivní vyhledávání (vložte část slova v názvu oboru, část příjmení garanta, formu či typ studia apod) 
-  ​klíčová slova - klíčová slova jsou slova, které charakterizují - doplňují popis tématu [vkládat jednotlivá slova oddělená čárkou] +  ​* termín dokončení ​volitelná položkaupřesňující do kdy by měla být práce vyhotovena, může ovlivnit např. firma, která se podílí na tvorbě ​téma 
-  - poznámka - poznámka, která charakterizuje - doplňuje popis tématu +  ​* firma - možnost ​zvolit spolupracující firmu (není-li firma v nabídcefirmu musí prozatím vložit nejdříve administrátor) 
-  - anotace - anotace téma+  ​* vědní obor definice vědního oboru dané práce ​slouží k upřesnění oblasti, které se téma věnuje [vkládat název vědního oboru] 
 +  ​klíčová slova - klíčová slova jsou slova, které charakterizují - doplňují popis tématu [vkládat jednotlivá slova oddělená čárkou] 
 +  ​* anotace ​anotace téma 
 +  * poznámka - poznámka, která charakterizuje - doplňuje popis tématu
  
-== Doporučení ==+=== Doporučení ​===
  
 Důležitá informace pro zveřejnění téma po přidání ​ Důležitá informace pro zveřejnění téma po přidání ​
-  ​téma je nutné pro zveřejnění studentům nechat schválit garantem, který vyslovením souhlasu s daným studijním oborem automaticky vystavuje téma studentům schváleného studijního oboru  +  ​téma je nutné pro zveřejnění studentům nechat schválit garantem, který vyslovením souhlasu s daným studijním oborem automaticky vystavuje téma studentům schváleného studijního oboru  
-  ​pokud zůstane ve stavu koncept téma se studentům nezobrazí. Stav téma koncept znamená, že téma je vloženo do systému a je považováno za neschválené,​ je možné jej bez problému upravovat - až je tvůrce téma spokojen, klikne na vystavit ke schválení a téma bude po schválení garantem na základě kritérii nabízeno studentům.+  ​pokud zůstane ve stavu koncept téma se studentům nezobrazí. Stav téma koncept znamená, že téma je vloženo do systému a je považováno za neschválené,​ je možné jej bez problému upravovat - až je tvůrce téma spokojen, klikne ​v přehledu témat ​na tlačítko ​vystavit ke schválení a téma bude po schválení garantem na základě kritérii nabízeno studentům. 
 + 
 +---- 
  
 **[[student:​vkp:​tema:​tematikon| => Zpět na úvod manuálu <=]]** **[[student:​vkp:​tema:​tematikon| => Zpět na úvod manuálu <=]]**
student/vkp/tema/tematikon/vkladani.1499773650.txt.gz · Poslední úprava: 2017/07/11 13:47 autor: jancar