Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


student:vkp:tema:tematikon:vkladani

Toto je starší verze dokumentu!


= Vkládání témat do Tematikonu =

=> Zpět na úvod manuálu <=

Vkládání témat

- zvolit položku menu Vložení nových témat

Položky téma

- typ práce (workmode)

 1. jedinečný - typ je určen pro jedinečné práce, tedy téma pro 1 studenta
 2. samostatný - typ je určen pro větší počet prací, kdy jednotliví studenti pracují samostatně na stejném (podobném) tématu (zde je vždy nutné vložit počet témat, tedy počet pro kolik studentů bude dané téma vloženo)
 3. vedoucí práce (možnost výběru osoby vedoucího práce)
 4. nabídka dle rolí:
  1. zaměstnanec, prezenční doktorand = výběr sám sebe
  2. sekretářka = výběr vyučujících na katedře všichni vyučující
  3. administrátor = všichni vyučující
 5. oponent - položka pro vložení jména oponenta práce [vkládat jméno a příjmení]
 6. název - položka pro název tématu, název je možné posléze upravit, ovšem pouze pokud je téma ve stavu koncept
 7. vědní obor - definice vědního oboru dané práce - slouží k upřesnění oblasti, které se téma věnuje [vkládat název vědního oboru]
 8. typ práce - možnost zvolit typ práce odpovídající typu studia - slouží k omezení skupiny studentů pro které je téma určeno
 9. studijní obor - možnost zvolit studijní obor - slouží k omezení skupiny studentů pro které je téma určeno
 10. dostupný od - možnost vybrat datum od kterého bude téma nabízeno, před tímto datem nebude téma zobrazeno
 11. dostupný do - možnost vybrat datum do kterého bude téma nabízeno, po tomto datu dojde automaticky ke skrytí téma
 12. dokončit do - upřesňuje datum do kterého musí být téma vypracováno
 13. klíčová slova - klíčová slova jsou slova, které charakterizují - doplňují popis tématu [vkládat jednotlivá slova oddělená čárkou]
 14. poznámka - poznámka, která charakterizuje - doplňuje popis tématu
 15. anotace - anotace téma
Doporučení

Důležitá informace pro zveřejnění téma po přidání

 1. téma je nutné pro zveřejnění studentům nechat schválit garantem, který vyslovením souhlasu s daným studijním oborem automaticky vystavuje téma studentům schváleného studijního oboru
 2. pokud zůstane ve stavu koncept téma se studentům nezobrazí. Stav téma koncept znamená, že téma je vloženo do systému a je považováno za neschválené, je možné jej bez problému upravovat - až je tvůrce téma spokojen, klikne na vystavit ke schválení a téma bude po schválení garantem na základě kritérii nabízeno studentům.

=> Zpět na úvod manuálu <=

student/vkp/tema/tematikon/vkladani.1499773650.txt.gz · Poslední úprava: 2017/07/11 13:47 autor: jancar