Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


student:vkp:tema:tematikon:vkladani

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Následující verze
Předchozí verze
student:vkp:tema:tematikon:vkladani [2017/07/11 13:21]
jancar vytvořeno
student:vkp:tema:tematikon:vkladani [2017/09/07 09:15] (aktuální)
jancar
Řádek 1: Řádek 1:
-= Vkládání témat do Tematikonu =+<WRAP SAFETY manuál>​ 
 +====== Vkládání témat do Tematikonu ====== 
 +</​WRAP>​
  
-[ [wiki:​manual ​=> Zpět na úvod manuálu <=] ]+=== Vkládání ===
  
- - v menu zvolit ​Přidat téma+  * zvolit ​položku menu Vložení nových témat
  
-== Položky téma ==+=== Položky téma ===
  
- - '''​typ práce''' ​(workmode) +  * typ práce (workmode) 
-   - __jedinečný__ - typ je určen pro jedinečné práce, tedy téma pro 1 studenta +    ​* ​__jedinečný__ - typ je určen pro jedinečné práce, tedy téma pro 1 studenta 
-   - __samostatný__ - typ je určen pro větší počet prací, kdy jednotliví studenti pracují ''​samostatně''​ na stejném (podobném) tématu ​[[BR]] +    ​* ​__samostatný__ - typ je určen pro větší počet prací, kdy jednotliví studenti pracují ''​samostatně''​ na stejném (podobném) tématu ​<del>(zde je vždy nutné vložit počet témat, tedy počet pro kolik studentů bude dané téma vloženo)</​del>​ 
-     ~~(zde je vždy nutné vložit počet témat, tedy počet pro kolik studentů bude dané téma vloženo)~~+  * druh práce 
 +    * bakalářská 
 +    * diplomová (pro studenty navazujícího studia) 
 +    * disertační 
 +  * akademický rok 
 +    * nutno zvolit akademický rok, aktuální je přednostně zvolen 
 +  * vedoucí práce (možnost výběru osoby vedoucího práce) - nabídka je ovlivněna dle role přihlášeného uživatele:  
 +    * ''​zaměstnanec'',​ ''​prezenční doktorand''​ = výběr sám sebe 
 +    * ''​sekretářka''​ = <​del>​výběr vyučujících na katedře</​del>​ všichni vyučující 
 +    * ''​administrátor''​ = všichni vyučující 
 +  * oponent - položka pro vložení jména oponenta práce [vkládat jméno a příjmení] 
 +  * název téma - položka pro název tématu, název je možné posléze upravit, ovšem pouze pokud je téma ve stavu koncept 
 +  * studijní obory - možnost zvolit studijní obor - slouží k omezení skupiny studentů pro které je téma určeno, formulář umožňuje interaktivní vyhledávání (vložte část slova v názvu oboru, část příjmení garanta, formu či typ studia apod) 
 +  * termín dokončení - volitelná položka, upřesňující do kdy by měla být práce vyhotovena, může ovlivnit např. firma, která se podílí na tvorbě téma 
 +  * firma - možnost zvolit spolupracující firmu (není-li firma v nabídce, firmu musí prozatím vložit nejdříve administrátor) 
 +  * vědní obor - definice vědního oboru dané práce - slouží k upřesnění oblasti, které se téma věnuje [vkládat název vědního oboru] 
 +  * klíčová slova - klíčová slova jsou slova, které charakterizují - doplňují popis tématu [vkládat jednotlivá slova oddělená čárkou] 
 +  * anotace - anotace téma 
 +  * poznámka - poznámka, která charakterizuje - doplňuje popis tématu
  
- - '''​vedoucí práce'''​ (možnost výběru osoby vedoucího práce) +=== Doporučení ​===
-  - nabídka dle rolí: ''​vyučující'' ​výběr sám sebe, ~~''​sekretářka'' ​výběr vyučujících na katedře,~~ ''​administrátor'' ​všichni vyučující +
- - '''​oponent'''​ - položka pro vložení jména oponenta práce [vkládat jméno a příjmení] +
- - '''​název'''​ - položka pro název tématu, název je možné posléze upravit, ovšem pouze pokud je téma ve stavu koncept +
- - '''​vědní obor'''​ - definice vědního oboru dané práce - slouží k upřesnění oblasti, které se téma věnuje [vkládat název vědního oboru] +
- - '''​typ práce'''​ - možnost zvolit typ práce odpovídající typu studia - slouží k omezení skupiny studentů pro které je téma určeno +
- - '''​studijní obor'''​ - možnost zvolit studijní obor - slouží k omezení skupiny studentů pro které je téma určeno+
  
- - '''​dostupný od'''​ - možnost vybrat datum od kterého bude téma nabízeno, ​ed tímto datem nebude téma zobrazeno +Důležitá informace pro zveřejnění ​téma po idání ​ 
- - '''​dostupný do'''​ - možnost vybrat datum do kterého bude téma nabízenopo tomto datu dojde automaticky ​ke skrytí ​téma +  ​* ​téma je nutné pro zveřejnění studentům nechat schválit garantemkterý vyslovením souhlasu s daným studijním oborem ​automaticky ​vystavuje ​téma studentům schváleného studijního oboru  
- - '''​dokončit ​do''' ​upřesňuje datum do kterého musí být téma vypracováno+  * pokud zůstane ve stavu koncept téma se studentům nezobrazí. Stav téma koncept znamená, že téma je vloženo ​do systému a je považováno za neschválené,​ je možné jej bez problému upravovat ​až je tvůrce téma spokojen, klikne v přehledu témat na tlačítko vystavit ke schválení a téma bude po schválení garantem na základě kritérii nabízeno studentům.
  
- '''​klíčová slova''' ​klíčová slova jsou slova, které charakterizují ​doplňují popis tématu [vkládat jednotlivá slova oddělená čárkou] +---- 
- '''​poznámka'''​ - poznámka, která charakterizuje - doplňuje popis tématu +
- - '''​anotace'''​ - anotace téma+
  
-== Doporučení == +**[[student:​vkp:​tema:tematikon| ​=> Zpět na úvod manuálu <=]]**
- +
- - '''​Důležitá informace pro zveřejnění téma po přidání'''​ - téma je nutné pro zveřejnění studentům nechat schválit garantem, který vyslovením souhlasu s daným studijním oborem automaticky vystavuje téma studentům schváleného studijního oboru - pokud zůstane ve stavu '''​koncept'''​ téma se studentům nezobrazí. Stav téma '''​koncept'''​ znamená, že téma je vloženo do systému a je považováno za neschválené,​ je možné jej bez problému upravovat - až je tvůrce téma spokojen, klikne na vystavit ke schválení a téma bude po schválení garantem na základě kritérii nabízeno studentům. +
- +
-[ [wiki:manual ​=> Zpět na úvod manuálu <=] ]+
student/vkp/tema/tematikon/vkladani.1499772115.txt.gz · Poslední úprava: 2017/07/11 13:21 autor: jancar