Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


student:vkp:tema:tematikon:vkladani

Toto je starší verze dokumentu!


= Vkládání témat do Tematikonu =

[ [wiki:manual ⇒ Zpět na úvod manuálu ⇐] ]

- v menu zvolit Přidat téma

Položky téma

- 'typ práce' (workmode)

  1. jedinečný - typ je určen pro jedinečné práce, tedy téma pro 1 studenta
  2. samostatný - typ je určen pro větší počet prací, kdy jednotliví studenti pracují samostatně na stejném (podobném) tématu BR

~~(zde je vždy nutné vložit počet témat, tedy počet pro kolik studentů bude dané téma vloženo)~~

- 'vedoucí práce' (možnost výběru osoby vedoucího práce)

  1. nabídka dle rolí: vyučující = výběr sám sebe, ~~sekretářka = výběr vyučujících na katedře,~~ administrátor = všichni vyučující

- 'oponent' - položka pro vložení jména oponenta práce [vkládat jméno a příjmení] - 'název' - položka pro název tématu, název je možné posléze upravit, ovšem pouze pokud je téma ve stavu koncept - 'vědní obor' - definice vědního oboru dané práce - slouží k upřesnění oblasti, které se téma věnuje [vkládat název vědního oboru] - 'typ práce' - možnost zvolit typ práce odpovídající typu studia - slouží k omezení skupiny studentů pro které je téma určeno - 'studijní obor' - možnost zvolit studijní obor - slouží k omezení skupiny studentů pro které je téma určeno

- 'dostupný od' - možnost vybrat datum od kterého bude téma nabízeno, před tímto datem nebude téma zobrazeno - 'dostupný do' - možnost vybrat datum do kterého bude téma nabízeno, po tomto datu dojde automaticky ke skrytí téma - 'dokončit do' - upřesňuje datum do kterého musí být téma vypracováno

- 'klíčová slova' - klíčová slova jsou slova, které charakterizují - doplňují popis tématu [vkládat jednotlivá slova oddělená čárkou] - 'poznámka' - poznámka, která charakterizuje - doplňuje popis tématu - 'anotace' - anotace téma

Doporučení

- 'Důležitá informace pro zveřejnění téma po přidání' - téma je nutné pro zveřejnění studentům nechat schválit garantem, který vyslovením souhlasu s daným studijním oborem automaticky vystavuje téma studentům schváleného studijního oboru - pokud zůstane ve stavu 'koncept' téma se studentům nezobrazí. Stav téma 'koncept' znamená, že téma je vloženo do systému a je považováno za neschválené, je možné jej bez problému upravovat - až je tvůrce téma spokojen, klikne na vystavit ke schválení a téma bude po schválení garantem na základě kritérii nabízeno studentům.

[ [wiki:manual ⇒ Zpět na úvod manuálu ⇐] ]

student/vkp/tema/tematikon/vkladani.1499772115.txt.gz · Poslední úprava: 2017/07/11 13:21 autor: jancar