Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


student:vkp:tema:tematikon:vkladani

Vkládání témat do Tematikonu

Vkládání

 • zvolit položku menu Vložení nových témat

Položky téma

 • typ práce (workmode)
  • jedinečný - typ je určen pro jedinečné práce, tedy téma pro 1 studenta
  • samostatný - typ je určen pro větší počet prací, kdy jednotliví studenti pracují samostatně na stejném (podobném) tématu (zde je vždy nutné vložit počet témat, tedy počet pro kolik studentů bude dané téma vloženo)
 • druh práce
  • bakalářská
  • diplomová (pro studenty navazujícího studia)
  • disertační
 • akademický rok
  • nutno zvolit akademický rok, aktuální je přednostně zvolen
 • vedoucí práce (možnost výběru osoby vedoucího práce) - nabídka je ovlivněna dle role přihlášeného uživatele:
  • zaměstnanec, prezenční doktorand = výběr sám sebe
  • sekretářka = výběr vyučujících na katedře všichni vyučující
  • administrátor = všichni vyučující
 • oponent - položka pro vložení jména oponenta práce [vkládat jméno a příjmení]
 • název téma - položka pro název tématu, název je možné posléze upravit, ovšem pouze pokud je téma ve stavu koncept
 • studijní obory - možnost zvolit studijní obor - slouží k omezení skupiny studentů pro které je téma určeno, formulář umožňuje interaktivní vyhledávání (vložte část slova v názvu oboru, část příjmení garanta, formu či typ studia apod)
 • termín dokončení - volitelná položka, upřesňující do kdy by měla být práce vyhotovena, může ovlivnit např. firma, která se podílí na tvorbě téma
 • firma - možnost zvolit spolupracující firmu (není-li firma v nabídce, firmu musí prozatím vložit nejdříve administrátor)
 • vědní obor - definice vědního oboru dané práce - slouží k upřesnění oblasti, které se téma věnuje [vkládat název vědního oboru]
 • klíčová slova - klíčová slova jsou slova, které charakterizují - doplňují popis tématu [vkládat jednotlivá slova oddělená čárkou]
 • anotace - anotace téma
 • poznámka - poznámka, která charakterizuje - doplňuje popis tématu

Doporučení

Důležitá informace pro zveřejnění téma po přidání

 • téma je nutné pro zveřejnění studentům nechat schválit garantem, který vyslovením souhlasu s daným studijním oborem automaticky vystavuje téma studentům schváleného studijního oboru
 • pokud zůstane ve stavu koncept téma se studentům nezobrazí. Stav téma koncept znamená, že téma je vloženo do systému a je považováno za neschválené, je možné jej bez problému upravovat - až je tvůrce téma spokojen, klikne v přehledu témat na tlačítko vystavit ke schválení a téma bude po schválení garantem na základě kritérii nabízeno studentům.

=> Zpět na úvod manuálu <=

student/vkp/tema/tematikon/vkladani.txt · Poslední úprava: 2017/09/07 09:15 autor: jancar