Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


student:vkp:tema:tematikon:schvalovani

Toto je starší verze dokumentu!


= Schvalování témat =

=> Zpět na úvod manuálu <=

Schvalování

Je-li přihlášený uživatel garantem studijního oboru, případně je-li zvolen jako zastupující garant studijního oboru má právo schvalovat témata pro garantovaný studijní obor.

 1. v menu zvolit nabídku Schvalování témat
 2. garantovi se zobrazí seznam témat, které obsahují studijní obor garantovaný přihlášeným uživatelem
 3. pro provedení schvalovacího procesu je potřeba v řádku příslušného téma kliknout na tlačítko schvalování téma (zelené tlačítko s ikonou otazníku)
 4. nad seznamem témat se zobrazí podrobnosti téma, v pravé části budou zobrazeny studijní obory, které jsou k tématu přidány a u těch oborů, jejichž je přihlášený uživatel garantem jsou k dispozici volby pro samotné rozhodnutí
 5. garant má možnost provést následující rozhodnutí jednotlivým studijním oborům:
  1. schválení (schválením bude téma rovnou nabídnuto studentům daného oboru)
  2. připomínkování (vedoucí práce dostane informaci s požadavkem na přepracování téma - ideálně z komentáře)
  3. zamítnutí (studijní oboru bude pro dané téma zamítnut)
 6. každé rozhodnutí je doplněno možností přidat komentář, který bude zaslán emailem vedoucímu práce
 7. v legendě pod seznamem studijních oborů je nápověda k jednotlivým možnostem

=> Zpět na úvod manuálu <=

student/vkp/tema/tematikon/schvalovani.1499775421.txt.gz · Poslední úprava: 2017/07/11 14:17 autor: jancar