Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


student:vkp:tema:tematikon:rezervovani

Rezervace témat

Práva

  • Práva na rezervaci mají pouze studenti jejichž studium splňuje nastavené parametry dostupných témat.
  • Téma vypsané pro aktuální akademický rok je možné rezervovat od 1. května aktuálního akademického roku.

Provedení rezervace

student
  • V nabídce Tematikonu studenti zvolí položku Rezervace témat Kliknutím na ikonu rezervace v řádku u daného témata dojde k zobrazení potvrzovacího dotazku, po jehož odsouhlašení dojde k samotné rezervaci téma studentem.

  • Tematikon automaticky zašle email vedoucímu práce.
  • Stav témata se změní na rezervováno a informace o studiu studenta se doplní a zobrazí v položce student.
vedoucí práce
  • Vedoucí práce dostane email o provedené rezervaci s údaji o tématu a studentovi, který rezervaci provedl. Pokud bude vedoucí práce s rezervací souhlasit, může změnit stav daného tématu v Tematikonu na přiřazeno.

  • Pokud vedoucí práce nesouhlasí s rezervací (např.: se s daným studentem dohodne, že je vhodné jiné téma), vedoucí práce v Tematikonu provede zrušení rezervace pomocí ikonky k tomu určené.


=> Zpět na úvod manuálu <=

student/vkp/tema/tematikon/rezervovani.txt · Poslední úprava: 2019/04/29 10:34 autor: jan0008