Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


student:vkp:tema

Volba tématu bakalářské/diplomové práce

Volba tématu bakalářské nebo diplomové práce se řídí: pokynem děkana č. 7/2013 k postupu při tvorbě zadání vysokoškolských kvalifikačních prací

Témata prací vytvářejí jednotliví vedoucí pro příslušné obory.

Kdo si téma vybírá?

  • student 2. ročníku bakalářských studijních programů
  • student 1. ročníku navazujících magisterských studijních programů

Termíny

  • Výběr a rezervace tématu: 1.-31. května příslušného akademického roku na adrese tematikon.opf.slu.cz pomocí webové aplikace Tematikon, který se nově nachází v Komunitní portále v administrační části Kariérního portálu SU na adrese kariera.slu.cz/admin

  • Přesný název práce: do 31. října příslušného akademického roku vyplní student po konzultaci s vedoucím práce finální název práce do IS STAG

Pokud student nenalezne v rámci Tematikonu téma odpovídající jeho oboru a jeho oborovému zaměření, může v termínu uvedeném v odstavci 1 s vedoucím práce individuálně dohodnout vlastní téma VKP.

Toto téma vloží vedoucí práce do Tematikonu a požádá o jeho schválení garanta oboru.

student/vkp/tema.txt · Poslední úprava: 2019/03/08 10:43 autor: jan0008