Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


student:vkp:tema

Volba tématu bakalářské/diplomové práce

Volba tématu bakalářské nebo diplomové práce se řídí: pokynem děkana č. 2/2022 Postup při tvorbě zadání závěrečných prací (zveřejněno 28.3.2022)

Témata prací vytvářejí jednotliví vedoucí pro příslušné obory.

Kdo si téma vybírá?

  • student 2. ročníku bakalářských studijních programů
  • student 1. ročníku navazujících magisterských studijních programů

Termíny

  • Výběr a rezervace tématu: 1.-31. května příslušného akademického roku na adrese tematikon.opf.slu.cz pomocí webové aplikace Tematikon, který se nově nachází v Komunitní portále v administrační části Kariérního portálu SU na adrese kariera.slu.cz/admin

  • Přesný název práce: do 31. října příslušného akademického roku vyplní student po konzultaci s vedoucím práce finální název práce do IS SU

Pokud student nenalezne v rámci Tematikonu téma odpovídající jeho oboru a jeho oborovému zaměření, může v termínu uvedeném v odstavci 1 s vedoucím práce individuálně dohodnout vlastní téma záverečné práce BP/DP.

Toto téma vloží vedoucí práce do Tematikonu a požádá o jeho schválení garanta oboru.

student/vkp/tema.txt · Poslední úprava: 2022/03/31 14:50 autor: jan0008