Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


student:vkp:pravidla

Toto je starší verze dokumentu!


Formální pravidla pro psaní BP/DP

Formální pravidla pro psaní BP/DP, tj. formát, rozsah, typ a velikost písma, strukturování kapitol, způsob tisku a vazby, odevzdání, atd. jsou upravena Pokynem děkana č. 02/2020 Úpravy, zveřejňování a ukládání závěrečných prací (zveřejněno 30.03.2020).

Šablona pro psaní vysokoškolských kvalifikačních prací je ke stažení na Intranetu fakulty nebo ZDE

V průběhu zimního semestru pořádají jednotlivé katedry semináře poskytující informace a rady, jak máte psát bakalářskou nebo diplomovou práci.

student/vkp/pravidla.1587130844.txt.gz · Poslední úprava: 2020/04/17 15:40 autor: jan0008