Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


student:vkp:pravidla

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
Následující verze
Předchozí verze
student:vkp:pravidla [2016/03/09 08:17]
kucerova
student:vkp:pravidla [2019/03/08 11:03] (aktuální)
jan0008
Řádek 3: Řádek 3:
  
  
-Formální pravidla pro psaní BP/DP, tj. formát, rozsah, typ a velikost písma, strukturování kapitol, způsob tisku a vazby, odevzdání,​ atd. jsou upravena ​ [[https://intranet.slu.cz/int/opf/platne-vnitrni-normy-opf/pokyny-dekana/pokyny-dekana/pd_2015_07_pro-upravy-zverejnovani-a-ukladani-vs-praci|Pokynem děkana č. 7/2015 pro úpravy, zveřejňování a ukládání vysokoškolských kval. prací]] .   +Formální pravidla pro psaní BP/DP, tj. formát, rozsah, typ a velikost písma, strukturování kapitol, způsob tisku a vazby, odevzdání,​ atd. jsou upravena ​ [[https://www.slu.cz/​opf/​cz/file/cul/52e81ede-1a52-440a-ad10-c1b2df7047f4|Pokynem děkana č. 7/2015 pro úpravy, zveřejňování a ukládání vysokoškolských kval. prací]]. ​  
 +\\ 
 +\\ 
 +**Šablona pro psaní vysokoškolských kvalifikačních prací je ke stažení na Intranetu fakulty** nebo  [[https://​intranet.slu.cz/​int/​opf/​studium/​statnice/​sablona-pro-psani-vysokoskolskych-kvalifikacnich-praci|ZDE]] 
 +\\ 
 +\\
 <wrap hi>V průběhu zimního semestru pořádají jednotlivé katedry semináře poskytující informace a rady, jak máte psát bakalářskou nebo diplomovou práci. <wrap hi>V průběhu zimního semestru pořádají jednotlivé katedry semináře poskytující informace a rady, jak máte psát bakalářskou nebo diplomovou práci.
 </​wrap>​ </​wrap>​
    
student/vkp/pravidla.1457507864.txt.gz · Poslední úprava: 2016/03/09 08:17 autor: kucerova