Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


student:vkp:pravidla

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
Následující verze
Předchozí verze
student:vkp:pravidla [2014/09/02 12:40]
gongol
student:vkp:pravidla [2019/03/08 11:03] (aktuální)
jan0008
Řádek 3: Řádek 3:
  
  
-Formální pravidla pro psaní BP/DP, tj. formát, rozsah, typ a velikost písma, strukturování kapitol, způsob tisku a vazby, odevzdání,​ atd. jsou upravena ​ [[https://intranet.slu.cz/int/opf/platne-vnitrni-normy-opf/pokyny-dekana/​pokyny-dekana/​PD_2013_08_Diplomky.pdf|Pokynem děkana č. 8/2013 pro úpravy, zveřejňování a ukládání vysokoškolských kval. prací]] .   +Formální pravidla pro psaní BP/DP, tj. formát, rozsah, typ a velikost písma, strukturování kapitol, způsob tisku a vazby, odevzdání,​ atd. jsou upravena ​ [[https://www.slu.cz/​opf/​cz/​file/​cul/​52e81ede-1a52-440a-ad10-c1b2df7047f4|Pokynem děkana č. 7/2015 pro úpravy, zveřejňování a ukládání vysokoškolských kval. prací]]. ​  
- +\\ 
-<WRAP tip 100%> +\\ 
-V průběhu zimního semestru pořádají jednotlivé katedry semináře poskytující informace a rady, jak máte psát bakalářskou nebo diplomovou práci. +**Šablona pro psaní vysokoškolských kvalifikačních prací je ke stažení na Intranetu fakulty** nebo  [[https://​intranet.slu.cz/​int/​opf/​studium/​statnice/​sablona-pro-psani-vysokoskolskych-kvalifikacnich-praci|ZDE]] 
-</WRAP>+\\ 
 +\\ 
 +<wrap hi>V průběhu zimního semestru pořádají jednotlivé katedry semináře poskytující informace a rady, jak máte psát bakalářskou nebo diplomovou práci. 
 +</wrap>
    
student/vkp/pravidla.1409654448.txt.gz · Poslední úprava: 2014/09/02 12:40 (upraveno mimo DokuWiki)