Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


student:vkp:pravidla

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
Následující verze
Předchozí verze
student:vkp:pravidla [2016/10/04 08:34]
kucerova
student:vkp:pravidla [2020/05/20 12:51]
jan0008
Řádek 3: Řádek 3:
  
  
-Formální pravidla pro psaní BP/DP, tj. formát, rozsah, typ a velikost písma, strukturování kapitol, způsob tisku a vazby, odevzdání,​ atd. jsou upravena ​ [[https://intranet.slu.cz/int/opf/platne-vnitrni-normy-opf/pokyny-dekana/pokyny-dekana/pd_2015_07_pro-upravy-zverejnovani-a-ukladani-vs-praci|Pokynem děkana č. 7/2015 pro úpravy, zveřejňování a ukládání ​vysokoškolských kval. prací]]. ​  +Formální pravidla pro psaní BP/DP, tj. formát, rozsah, typ a velikost písma, strukturování kapitol, způsob tisku a vazby, odevzdání,​ atd. jsou upravena ​ [[https://www.slu.cz/​opf/​cz/file/cul/68502ca7-c7ee-440b-a3e0-b2ddcf1d52ec|Pokynem děkana č. 02/2020 Úpravy, zveřejňování a ukládání ​závěrečných prací ​(zveřejněno 30.03.2020)]].  ​
-\\ +
-\\ +
-**Šablona pro psaní vysokoškolských kvalifikačních prací ​je ke stažení na Intranetu fakulty** nebo  [[https://​intranet.slu.cz/​int/​opf/​studium/​statnice/​sablona-pro-psani-vysokoskolskych-kvalifikacnich-praci|ZDE]] +
-\\+
 \\ \\
 +  * [[https://​www.slu.cz/​opf/​cz/​file/​cul/​f3b8a12a-34a6-4abf-9f06-54cd00305b7c|Šablona pro psaní vysokoškolských kvalifikačních prací]]
 <wrap hi>V průběhu zimního semestru pořádají jednotlivé katedry semináře poskytující informace a rady, jak máte psát bakalářskou nebo diplomovou práci. <wrap hi>V průběhu zimního semestru pořádají jednotlivé katedry semináře poskytující informace a rady, jak máte psát bakalářskou nebo diplomovou práci.
 </​wrap>​ </​wrap>​
    
student/vkp/pravidla.txt · Poslední úprava: 2020/05/20 12:51 autor: jan0008